Hlavní navigace

Dar nebo reklama?

Dar je bezúplatné nabytí bez jakéhokoliv protiplnění. Dárce podporuje činnost organizace nebo určité skupiny lidí, bez ohledu na další možné výhody pro jeho firmu. V tom se liší dar od sponzorování.

Sponzoring je forma marketingové komunikace, při které se proti platbě zadavatele realizuje reklama k zabezpečení odbytu určitého produktu či služby. Někdy může být obtížné určit hranici, za kterou se již zveřejňování informací o dárci považuje za propagaci. Za protislužbu by nemělo být považováno poděkování či vyjádření vděčnosti. Obdarovaný může veřejně poděkovat uvedením firmy na vlastním seznamu dárců. Čtěte více: Daňově uplatnitelné dary a jejich rozlišení od skryté reklamy