Hlavní navigace

Dluží vám odběratel? Pošlete mu předžalobní výzvu, je to efektivní

22. 10. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
O instituci předžalobní výzvy se ani za téměř dva roky od jejího zavedení mimo odborné právnické kruhy příliš neví. Podnikateli přitom může ušetřit peníze.

Předžalobní upomínka je právnický nástroj, kterým vyzývá věřitel dlužníka k zaplacení dlužné částky nebo ke splnění jiné povinnosti, teprve poté může vymáhat svůj nárok soudní cestou. Povinnost věřitele zaslat předžalobní upomínku dlužníkovi před podáním žaloby vyplývá ze zákona, konkrétně z ustanovení § 142a občanského soudního řádu, v opačném případě nemá ani úspěšný žalobce nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Je lepší dlužníkovi poslat předžalobní výzvu, než ho rovnou žalovat. 

Menší firmy nebo živnostníci někdy dluhy ani nevymáhají, protože se jim to nevyplatí. Odrazuje je výše nákladů na soudní řízení, které by stálo víc než je dlužná částka a zpravidla trvá velmi dlouho. Předžalobní upomínka pomůže tuto situaci řešit rychleji a efektivněji.

Čtěte také: Podnikatel a reklamace. Na co si dát pozor?

Předžalobní upomínkou lze vymáhat jak dluhy peněžité, jako je dlužné nájemné, neuhrazená faktura nebo kupní cena, nevyplacená mzda, nezaplacené alimenty nebo dlužné částky náhrady škody, tak i nepeněžitá plnění jako například vydání věci, provedení práci či vyklizení nemovitosti. Důležité je, aby pohledávka nebyla promlčená. Dle občanského zákoníku se obecně pohledávky promlčují ve tříleté lhůtě, bezdůvodné obohacení ve lhůtě deseti let.

Kromě samotné dlužné částky má věřitel nárok na zákonné úroky z prodlení, případně na smluvní úroky z prodlení či smluvní pokutu, byly-li mezi věřitelem a dlužníkem smluvně ujednány.

Jaké jsou náležitosti předžalobní upomínky?

Pro úspěšné vymáhání dluhu je nutné, aby měl věřitel k dispozici smlouvy či jiné dokumenty prokazující existenci jeho nároku, resp. bezdůvodného obohacení dlužníka.

V předžalobní výzvě musí být uvedena identifikace dlužníka, specifikace dluhu a upozornění, že pokud do určitého data nesplní dlužnou povinnost, bude její splnění vymáháno soudní cestou. Předžalobní výzva se odesílá doporučeně na poslední známou adresu bydliště nebo sídla dlužníka a to nejpozději 7 dní před podáním žaloby. Je nutné uschovat si doklad potvrzující odeslání předžalobní výzvy (například podací lístek z pošty), který bude třeba doložit k případnému návrhu na zahájení soudního řízení. Popřípadě je možné upomínku zaslat elektronicky na e-mailovou adresu dlužníka či do jeho datové schránky. Pokud nedojde k jejímu doručení, je vhodné vyhledat jinou adresu, na které bude dlužník zastižen, nebo jiné elektronické adresy.

Čtěte také: Přechod z OSVČ na s.r.o. Jak a kdy je to nejvhodnější?

V textu upomínky jsou uvedeny kontakty na věřitele i na advokátní kancelář. Je na dlužníkovi, s kým se rozhodne komunikovat. Advokátní kancelář zpravidla zvolí, pokud má nějaký problém v komunikaci s věřitelem. Jinak většinou dlužníci okamžitě kontaktují přímo věřitele a chtějí celou záležitost ihned napravit. Hlavním cílem předžalobní výzvy je, aby dlužník skutečně zaplatil. Pro obě strany je výhodnější dobrovolné splnění jeho závazků.

Autor článku

Autorka je koncipientkou AK Schejbal

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).