Hlavní navigace

Dlužníkem už na střední škole. Mladí lidé zapomínají na své povinnosti

16. 8. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Začátkem školního roku by každý student měl zkontrolovat, zda jeho škola oznámila zdravotní pojišťovně, že stále studuje. Jinak hrozí spory a dokonce i exekuce.

Blíží se začátek školního roku, proto přinášíme aktuální téma pro studenty a jejich rodiče. Někteří z nich se mohou snadno dostat do problémů, které nakonec řeší i exekutor. Problém spočívá v placení zdravotního pojištění v době studia. To za studenty během studia, kteří jsou považováni za nezaopatřené děti, platí stát. Jejich zdravotní pojišťovna o tom ale musí vědět. A zde je onen kámen úrazu. Většina škol provádí toto oznámení zdravotním pojišťovnám sama a automaticky. Nelze se na to ale spoléhat. Primárně má oznamovací povinnost sám pojištěnec. Pokud je oznamovací povinnost zanedbána a dluhy u zdravotní pojišťovny rostou, nakonec může dojít i na exekuci.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, připomíná Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je tedy nutné ověřit si, zda příslušná škola oznámení zdravotním pojišťovnám skutečně provádí a provedla. Tento postup se vyplatí i v případě, že tak škola činí. Někdy může dojít k chybě a oznámení je například podáno jiné pojišťovně, než u které je student pojištěn.

Pokud se tak neučiní a o placení pojistného se student, případně jeho zákonný zástupce nestará, měl by alespoň urychleně reagovat na platební výměr, který mu zdravotní pojišťovna zašle po zjištění dluhu. Exekuční titul dostává dlužník do vlastních rukou před každou exekucí. Nelze se vymlouvat na to, že se jedná o omyl zaviněný školou. Ta totiž oznamovací povinnost plní jen díky své dobré vůli.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

A jak postupovat když už na exekuci v zanedbaných případech dojde? Opět radí Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny: Je možné podat návrh na zastavení exekuce dle § 55 exekučního řádu. Tento návrh lze podat do 15 dnů od okamžiku, kdy se povinný doví o důvodu zastavení. Návrh na zastavení však může podat i oprávněný, tedy pojišťovna, a to kdykoliv v průběhu exekučního řízení. Co ale hrozí, to je pokuta ze strany zdravotní pojišťovny za nesplnění povinnosti, která může být až 10 000 korun. Je to kompenzace za pojistné, které už nikdy nebude doplaceno, protože počty pojištěnců, za které je plátcem stát, jsou každý měsíc oznamovány Ministerstvu financí. Není-li pojištěnec nahlášen, stát za něj pojistné neplatí, a případná korekce je možná jen tři měsíce zpětně.

Proto je dobré vést v patrnosti, že za nezaopatřené se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, čímž je míněno studium na středních a vysokých školách v České republice, ovšem s několika výjimkami, jako je například dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, si musí platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši, která je od 1. 8. 2013 1148 korun.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).