Hlavní navigace

Jak na bezplatné použití vozidla zaměstnancem, dohodářem a společníkem

27. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Při použití služebního vozidla k soukromým účelům je nutné zaměstnanci dodanit nepeněžní příjem. Čtěte, kdy je nutné odvést pojistné a kdy ne.

Zaměstnavatel využívá ke služebním účelům vlastní vozidla, vozidla pořízená formou finančního leasingu i vozidla vypůjčená. Ve všech případech může na základě pracovní smlouvy nebo dohody využívat zaměstnanec vozidlo i k účelům soukromým. Možnost využití služebního vozidla i k soukromým účelům se řadí mezi běžně poskytované zaměstnanecké benefity. A poskytuje se nejen zaměstnancům v pracovním poměru, ale i dohodářům nebo společníkům společností s ručením omezeným či jiným členům statutárních orgánů obchodních korporací. Čtěte, jak s takovým benefitem naložit na straně zaměstnance z hlediska zdanění a odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Více: Připomeňte si, jaké daňové výhody přináší nejoblíbenější zaměstnanecké benefity

Dodanění na straně zaměstnance

V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, jestliže zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně poskytuje motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za nepeněžní příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Nerozhoduje přitom, zda je vozidlo skutečně v měsíci využito, ale zda je zaměstnanci k dispozici. Vozidlo se k soukromým účelům poskytuje na základě pracovní smlouvy či jiné dohody, kde se specifikuje, o jaký typ vozidla se jedná, včetně vstupní ceny a v jakém období bude k soukromým čelům zaměstnancem využito. Samozřejmě se obě strany mohou dohodnout na způsobu přeúčtování spotřebovaných pohonných hmot. Obvykle se zaměstnanci hodnota spotřebovaných hmot měsíčně sráží ze mzdy na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy.

K výpočtu dodanění je třeba správně stanovit vstupní cenu vozidla. Jedná se o cenu dle ustanovení § 29 zákona o daních z příjmů použitou pro účely odepisování. Jestliže neobsahuje daň z přidané hodnoty (u plátců daně), je nutné ji o DPH zvýšit. V případě technického zhodnocení se vstupní cena zvyšuje a 1 % se vypočítá z ceny vyšší. Čtěte aktuální dotaz z poradny serveru Podnikatel.cz: Dodanění 1 % k ceně vozidla

Jestliže jde o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, bez ohledu na případnou cenu vozidla při následné koupi. Toto je časté u finančního leasingu. Rozhodující je vstupní cena včetně DPH, ne „symbolická“ cena odkupu po ukončení leasingu.

Jestliže by ale vypočtené 1 % ze vstupní ceny vozidla bylo nižší než 1000 korun, považuje se za příjem částka ve výši 1000 korun. Což by bylo využitelné pouze u nakoupených starších vozidel se vstupní cenou nižší než 100 000 korun.

Dodanění a odvody pojistného

Příjem zaměstnance se zvýší o nepeněžní příjem, tj. 1 % ze vstupní ceny vozidla. Protože je základem daně takzvaná superhrubá mzda, zvýší se dále o 34 % (25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění).

Příklad:

Hrubá mzda zaměstnance na měsíc květen činila 25 000 Kč. Vstupní cena poskytnutého vozidla činila 236 000 Kč, DPH 49 560 Kč (21 %). Nepeněžní příjem zaměstnance činí 2856 Kč (285 560 Kč x 1 %). Základ daně zvýšený o sociální a zdravotní pojištění, tj. superhrubá mzda činí 3827 Kč.

Hrubá mzda    27 856 Kč (25 000 + 2856)
Superhrubá mzda     37 327 Kč

Daň     5 610 Kč
Sleva na dani     2 070 Kč
Daň po slevě     3 540 Kč
Sociální pojištění    1 811 Kč
Zdravotní pojištění    1 254 Kč

Čistá mzda zaměstnance    18 395 Kč

Dodanění automobilu a dohody mimo pracovní poměr

I když to v praxi není tak časté, je možné poskytovat služební vozidlo k soukromým účelům i na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Je třeba si uvědomit, že dodaněním vozidla se zvýší celkový příjem zaměstnance. Což může mít vliv na odvod pojistného u dohody o provedení práce. Zatímco v případě měsíční odměny 8000 korun a vstupní ceny vozidla včetně DPH 179 679 korun, sociální a zdravotní pojištění odvedeno nebude, tak při vyšší ceně vozidla 267 895 korun již bude celá odměna z dohody o provedení práce podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V součtu bude překročen limit 10 000 korun. Daň bude odvedena ze superhrubé mzdy.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Dodaněním 1 % vstupní ceny může být překročen limit pro odvod pojistného.  

Obdobně tomu bude při zaměstnání malého rozsahu. Kupříkladu měsíční odměna na základě dohody o pracovní činnosti činí 2000 korun. Z hlediska zdravotního pojištění nevzniklo zaměstnání a z hlediska sociálního pojištění se jedná o malý rozsah (sjednaná odměna nečiní alespoň 2500 korun). V okamžiku, kdy bude tomuto zaměstnanci poskytnuto vozidlo k použití i k soukromým účelům, bude odměna podléhat odvodům sociálního i zdravotního pojištění. A to i v případě velmi nízké vstupní ceny, jelikož se vždy připočte alespoň 1000 korun, tj. limit 2499 Kč bude překročen.

Dodanění společníkům a ostatním statutárům

Obdobně se postupuje při dodanění společníků s. r. o. a jiných členů statutárních orgánů. Z hlediska zdravotního pojištění limit příjmů nerozhoduje, zaměstnání vzniká od 1 koruny příjmu. Ovšem z hlediska sociálního pojištění by se např. při měsíční odměně společníka nebo jednatele ve výši 1000 korun jednalo o malý rozsah. Ovšem dodaněním 1 % z ceny vozidla při použití i k soukromým účelům by mohl být limit pro malý rozsah překročen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).