Hlavní navigace

Jak na daňové zvýhodnění na dítě? Ukazujeme na reálných příkladech

12. 8. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 546762
Za jaké měsíce lze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, pokud dítě přeruší studium na vysoké škole? Hraje roli výdělečná činnost dítěte? Odpovídáme v poradně.

Řada daňových poplatníků přes léto řeší, jak se vypořádat s daňovým zvýhodněním na dítě, pokud se jejich potomek ne/dostal na vysokou školu či přes léto pracuje na brigádě. Přečtěte si na reálných příkladech z daňové poradny serveru Podnikatel.cz, jak a kdy lze zvýhodnění uplatnit.

Na dítě lze uplatnit až 13 404 Kč

Fyzické osoby mají nárok uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s nimi ve společné domácnosti. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínky uplatnění upravuje ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů.

Za vyživované dítě poplatníka se považuje:

  • dítě vlastní, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů – dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do péče rozhodnutím příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy,
  • nezletilé dítě – do 18 let,
  • zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
    • soustavně se připravuje na budoucí povolání (příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře),
    • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
    • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Celková roční výše zvýhodnění činí 13 404 korun na dítě, případně 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Daňové zvýhodnění může mít podobu slevy na dani, daňového bonusu nebo může jít o kombinací obojího. Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na vyplacení daňového bonusu má však nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, aktuálně tedy 51 000 Kč.

Co se týče daňového zvýhodnění a podnikatelů, už dva roky platí, že ho nemohou použít OSVČ, u kterých je součet základů daně s využitím výdajového paušálu vyšší než 50 % celkového základu daně.

Čtěte více: Změny ve slevách na dani pro rok 2014

Příklady

Na dotazy odpovídá v daňové poradně Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Příklad 1

Dcera má přerušené studium na VŠ k 27. června 2014 do 5. ledna 2015 z důvodu neúspěšné státní závěrečné zkoušky. Mohu uplatnit slevu na dani na dítě a v jakých měsících, pokud bude přijata od září případně od října na jinou VŠ? Od července je evidována na úřadu práce.  Její věk je 24 let.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit za měsíce leden až červen 2014, kdy byla řádnou studentkou VŠ. Pokud se stane opět studentkou VŠ, pak lze uplatnit daňové zvýhodnění již od kalendářního měsíce, kdy bude zapsána ke studiu.

Příklad 2

Mohu za měsíc červenec uplatnit daňové zvýhodnění na dceru – 16 let, studentka střední školy, nyní si o prázdninách zařídila brigádu (mytí nádobí), má podepsanou dohodu o provedení práce od 1. července do 31. července, na brigádu dochází 2–3× týdně na pár hodin, střídají se s dalšími studentkami. A zda mohu uplatnit daňové zvýhodnění na syna – 21 let, od 1. června dodnes je nezaměstnaný, vedený na úřadě práce, žije s námi v domácnosti (předtím studoval VŠ, ale studium ukončil).

Daňové zvýhodnění lze uplatnit u dcery, neboť je jí pouze 16 let. To, že má příjem z brigády, není rozhodující pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Syn je však již zletilým a nesplňuje další podmínky (např. nestuduje), proto nelze u něj daňové zvýhodnění uplatnit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).