Hlavní navigace

Víme, kdy lze prominout penále za neplacení záloh na zdravotko

22. 11. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Neplatili jste zálohy na zdravotní pojištění a po letech přišel dopis s výpisem dlužných záloh včetně penále. Jak se tomu bránit? Lze uplatnit promlčecí lhůtu? Čtěte i další dotazy z našeho diskuzního fóra.

Kdy už se nemusí platit penále za nezaplacené zálohy na zdravotním pojištění? Kdy se zruší superhrubá mzda a může náš nadřízený kontrolovat výplatní pásky zaměstnanců? Tyto i další dotazy zazněly v našem diskuzním fóru. Pokud potřebujete poradit se startem podnikání nebo s provozem již existujícího, ptejte se redakce.

Promlčení dluhu na zdravotním pojištění

Bylo mi doručeno vyúčtování zdravotní pojišťovny. Jedná se o nedoplatek a dlužné penále, vyúčtování mi bylo posláno po třech letech. Je možné uplatnit námitku promlčení a tím pádem neplatit dlužnou částku a penále?

Píšete po třech letech. Dlužné pojistné proto promlčeno není. Musíte se řídit zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění § 16. Zde je lhůta pětiletá. Od 1. 1. 2012 bude tato pětiletá lhůta dokonce prodloužena na deset let. Novelou zákona č. 298/2011 Sb.

Daň z příjmu od roku 2012

Bude platit od 1. 1. 2012 zrušení superhrubé mzdy a zdanění 19 % ?

Uvedené změny se týkají daňové reformy. Účinnost navržených změn je plánována na rok 2013. Změn v oblasti „příjmovky“ účinných od roku 2012 není mnoho.

Zahájení podnikání student

Chtěl bych uspořádat futsalový turnaj. Co je nejlepší pro takovou událost založit? Nějaká organizace? Či něco podobného? Jakým stylem je vhodné vést účetnictví?

Kdybych si chtěl založit vlastní e-shop, dejme tomu na prodej sportovního karet, jakou živnost si mám založit, popřípadě jakým stylem mám vést účetnictví? Musím nějak prokazovat původ zboží? Podotýkám, že jsem student.

V prvním případě by se mohlo jednat o některou z živností volných, například č. 74 – organizování sportovní činnosti (více přehled oborů živnosti volné).

U e-shopu by se jednalo o živnost volnou Velkoobchod – maloobchod. Měl byste samozřejmě evidovat doklady o nákupu zboží.

V obou případech není třeba vést účetnictví, postačí daňová evidence, případně uplatnění výdajů procentem z příjmů. Musíte se registrovat na finanční úřad, ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Vše můžete vyřídit jedním formulářem prostřednictvím živnostenského úřadu. Jako student budete OSVČ vedlejší, což doložíte potvrzením o studiu. V prvním roce podnikání nemusíte platit měsíční zálohy na pojištění, dále dle výše výdělku.

Výplatní lístek a osobní údaje

Může mzdová účetní předkládat ke kontrole výplatní lístky podřízených jejich nadřízenému? Nedostává se do rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů?

Vedoucím nelze zakazovat, aby nahlédli do pracovních smluv nebo do výplatních pásek zaměstnanců. Podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů je zaměstnavatel povinen:

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů.

Z toho důvodu by měl zaměstnavatel vnitřním předpisem stanovit, kteří vedoucí pracovníci mají přístup k osobním údajům zaměstnanců.

účto únor klímová

Jak stanovit průměrný výdělek?

Z čeho se vypočítá průměrný výdělek při výpovědi, když výpovědní doba dvou měsíců přechází do dalšího čtvrtletí. Započítává se do průměru i doba, po kterou pro překážku na straně zaměstnavatele v předchozím čtvrtletí, nemohl chodit pracovník do práce?

Postupujete podle § 351 a násl. zákoníku práce. Náhrada na překážku v práci se započítává. Důležité je přitom datum odvolání nebo vzdání se funkce. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Například pokud je datum vzdání se funkce 31. 8., počítá se průměrný výdělek z II. čtvrtletí.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).