Hlavní navigace

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže menším firmám v nouzi

1. 11. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Podnikáte v regionu s vysokou nezaměstnaností nebo v takovém, který postihla povodeň? Pak můžete požádat o zvýhodněný úvěr i finanční příspěvek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nový program REVIT, který je speciálně určen na podporu malých a středních podnikatelů působících v regionech s nižší nebo klesající ekonomickou aktivitou, vysokou nezaměstnaností nebo postižených živelními pohromami. První výzva programu bude na přelomu roku vyhlášena pro Moravskoslezský kraj. Program je připraven na roky 2014 až 2020. Podpora usnadní přístup k podnikatelským úvěrům, důraz klade zejména na začínající podnikatele. Cílem programu je také zvýšit zaměstnanost ve strukturálně postižených regionech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala. Díky programu, který schválila vláda Jiřího Rusnoka, bude možné rychleji reagovat na mimořádné situace.


Autor: www.isifa.com

Malí a střední podnikatelé se dočkají finanční pomoci od státu. Jako první se dostane na ty v Moravskoslezském kraji. 

V první výzvě se počítá s podporou v minimální výši 150 milionů korun. Podpora bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky ve formě zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru. Podnikatelé z malých a středních firem mohou dosáhnout i na finanční příspěvky k úvěrům až ve výši jednoho milionu. Zvýhodněná záruka bude poskytována živelní událostí až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 10 let od data podpisu záruční smlouvy. Zaručovány mohou být úvěry až do výše 20 milionů korun, uvedla náměstkyně ministra pro fondy EU Alexandra Rudyšarová.

Podpora podnikatelů působících ve strukturálně postižených regionech

Investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku do 2 milionů korun pro drobné podnikatele a do 10 milionů korun pro malé podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 7 let s možností odkladu čerpání do 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku do 1 milionu korun pro drobného podnikatele s krátkou historií a do 5 milionů korun pro malého podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 5 let s možností odkladu čerpání do 6 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru bude poskytován ve výši 10 % části zaručeného vyčerpaného úvěru. Finanční příspěvek bude moci být vyplacen k zaručovanému úvěru, pokud podnikatel do roka ode dne uzavření smlouvy o záruce podá žádost o příspěvek, potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru, daňové doklady a doklady o úhradě způsobilých výdajů projektu.

Bližší podrobnosti o jednotlivých poskytovaných podporách, termínu přijmu žádostí a uznatelných nákladech projektu budou uvedeny v jednotlivých Výzvách programu REVIT na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduČeskomoravské záruční a rozvojové banky. Ta bude také přijímat žádosti a poskytovat podporu.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).