Hlavní navigace

Můžete při podnikání řvát jako na lesy? Čtěte, na čem závisí limity hluku

3. 5. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé musí dodržovat řadu hygienických limitů. Mezi ně patří také hladiny hluku. Čtěte, které normy hladiny hluku určují a od čeho všeho se odvíjejí.

Řadu podnikatelských činností provází různě vysoká hladina hluku. Zatímco hodinář zřejmě žádný hluk řešit nebude, diskotéky už musí hlídat, jak velký hluk produkují do okolí. Pravidla pro hladiny hluku existují i pro pracoviště. Pokud je podnikatel v některých případech překračuje, musí svým zaměstnancům zajistit ochranné pomůcky.

Čtěte také: „Kancelářským krysám“ stačí voda z kohoutku, dělníci mají nárok na minerálku

Kdo kontroluje hladiny hluku


Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti hluku upravuje zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, hygienické limity hluku v komunálním prostředí (chráněné prostory) a na pracovištích pak nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví. Vzhledem k tomu, že hladiny hluku stanovuje právní předpis, neliší se nijak obec od obce. Konkrétní hodnoty hygienických limitů se stanovují v závislosti na zdroji hluku, prostředí – tzv. chráněné prostory, denní či noční době, délce expozice a dalších faktorech. Hygienický limit hladiny hluku je 50 dB s korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru (například chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní) a denní a noční době, upřesnila serveru Podnikatel.cz Kateřina Navrátilová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Kdo tedy působí v chráněných prostorách, musí dát pozor, aby limity neporušil. Měření hluku v životním prostředí člověka může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace. Autorizující osoba provádí kontrolu nad dodržováním podmínek autorizace. Za tím účelem je oprávněna vstupovat do objektů držitele autorizace, ověřovat splnění podmínek autorizace a požadovat předložení dokumentace. Ke kontrole si může autorizující osoba přizvat odborníka pro příslušnou oblast. Podnikateli hrozí v případě porušení limitů pokuta až do výše 2 milionů korun.

Čtěte také: Při startu podnikání si pohlídejte hygienu. Jinak hrozí milionová pokuta

Pojízdné prodejny hluk řešit nemusí

Pokud se podnikatel rozhodne začít svoji činnost v nějakém oboru a především místě, ve kterém teoreticky hrozí produkce hluku do okolí, může být příslušným úřadem vyzván, aby zjistil hodnoty hluku, které bude provoz produkovat. S tímto požadavkem se mohou setkat třeba provozovatelé diskoték, barů a restaurací. Následuje měření a zde podnik buď projde nebo nikoliv. Pokud neprojde, je nucen podniknout opatření, která sníží jeho hladinu hluku do okolí tak, aby vyhovovala normám, potvrdil Petr Juppa, jednatel české kavárenské sítě CrossCafe.

Hygienické limity hluku nemusí naopak řešit různé pojízdné prodejny, které působí na veřejných prostranstvích, jelikož na ně se limity nevztahují. Jedná se například o známé zmrzlinové automobily Family Frost či pojízdnou prodejnu mléka, které lákají na své znělky či slogany pomocí hlasitých reproduktorů. Hluk se posuzuje např. až před fasádou obytných domů. Závisí pak na hodnotě hladiny akustického výkonu zdroje (reproduktory Family Frost apod.) a vzdálenosti posuzovaného objektu. Krátkodobá reprodukce znělek může působit jako obtěžující zdroj, ale vzhledem ke krátkodobosti expozice neohrozí veřejné zdraví, upozornil server Podnikatel.cz Tomáš Hellmuth, vedoucí Národní referenční laboratoře pro komunální hluk ministerstva zdravotnictví.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Bary musí hlídat i hluk svých hostů

Specifickou kategorii tvoří hluk na pracovištích, konkrétně provozovny pohostinství. Podle výše zmíněného nařízení vlády je nejvyšší přípustná hladina hluku v kulturních zařízeních 50 dB, přičemž pro noční dobu se použije korekce –10 dB. Noční dobou se rozumí doba mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní. Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu, jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla, dodala Kateřina Navrátilová.

Hluk v provozovnách pohostinství však závisí na více zdrojích hluku, který může kromě hudby způsobovat také třeba vzduchotechnika, chlazení nebo počet, chování  a alkoholická „upravenost“ hostů. Takže konkrétní hladiny mohou kolísat ve velmi širokém rozsahu, uvedl Tomáš Hellmuth.

Hlídání hladiny hluku se týká rovněž různých továren. Pokud se v nějaké provozovně naměří hodnoty hluku, které navzdory opatřením překračují ekvivalentní hladiny hluku pro osmihodinovou směnu, konkrétně expoziční limit 80 dB (či hodnota špičkového akustického tlaku překročí 112 Pa), musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. Jestliže dojde k překročení limitu 85 dB (respektive 200 Pa), musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).