Hlavní navigace

Jak se stát žebrákem? Když firma propouští a nemá na odstupné

2. 5. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podpora v nezaměstnanosti náleží až po vyčerpání odstupného. Problém nastává v případě, kdy zaměstnavatel odstupné nevyplatí. Obdobně jsou na tom pracovníci s nařízenými srážkami. V obou případech zůstávají propuštění bez peněz.

Balíčkem úsporných opatření bylo odloženo vyplácení podpory pro příjemce odstupného. Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podpora v nezaměstnanosti, se poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši tohoto odstupného. Určí se podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým byla uchazeči stanovena výše odstupného. Propuštěný zaměstnanec je po určitou dobu zabezpečen pouze odstupným. Do roku 2010 měl nárok jak na odstupné, tak na podporu v nezaměstnanosti.

Jiná je ale situace u uchazečů o zaměstnání, kteří sice nárok na odstupné mají, ale z nejrůznějších důvodů jim zaměstnavatelem vyplaceno nebylo. Obdobně jsou na tom zaměstnanci, jimž odstupné vyplaceno bylo, ale jsou jim nařízeny exekuční srážky. Ty jsou uhrazeny z odstupného a uchazeč opět zůstává tři měsíce prakticky bez peněz. Čtěte také: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Propuštění zaměstnanci dotují stát

Pravděpodobně by mohlo dojít k obnovení výplaty podpory v nezaměstnanosti všem uchazečům o zaměstnání, kteří pobírají odstupné. Senátoři ČSSD již předložili novelu zákona o zaměstnanosti. Podle vyjádření Zdeňka Škromacha tito lidé vlastně jakousi formou daně dotují stát, protože se jim po dobu výplaty odstupného odsouvá nárok na podporu. Nejvíce jsou logicky postižení ti, kterým odstupné, ač na něj mají nárok, vyplaceno není. Zůstávají po několik měsíců bez jakéhokoli příjmu. Naopak propuštění bez odstupného dostávají podporu automaticky. Na tento problém upozornil také veřejný ochránce práv. Čtěte také: Chcete podporu i přivýdělek? Tak to by nešlo. Ovšem čerpání podpory můžete přerušit

„Přísluší“ není totéž co „bylo vyplaceno“

Zaměstnavatelé sice potvrzují pro úřady práce, jestli zaměstnanec má nárok na odstupné a pokud ano, v jaké výši. To je rozhodující pro výplatu podpory. Zda je odstupné skutečně vyplaceno, již důležité není. V zákoně se totiž hovoří o odstupném, které zaměstnanci „přísluší“, což však není totéž jako poskytnuté nebo vyplacené. Podle ombudsmana Pavla Varvařovského takto formulovaný zákon připouští až tak absurdní situaci, kdy při okamžitém rozvázání pracovního poměru z důvodu nevyplácení mzdy zaměstnanci přísluší rovněž odstupné. A právě odstupné je pro úřad práce důvodem k odsunutí výplaty podpory o tři měsíce. Bylo by naivní se domnívat, že zaměstnavatel, který dosud nevyplácel mzdu, vyplatí zaměstnanci odstupné. Zákonodárce dle mínění veřejného ochránce práv nepředpokládal, že někteří lidé po novele zůstanou bez peněz. Ministerstvo by mělo zvážit výklad pojmu „přísluší“ ve prospěch uchazečů o zaměstnání, tj. ve smyslu „bylo vyplaceno“.

Odstupné ve prospěch exekucí

S odstupným a posunutím výplaty podpory v nezaměstnanosti vzniká řada otázek rovněž v souvislosti s prováděním exekučních a jiných srážek ze mzdy. Zaměstnavatel při srážkách postupuje v souladu s občanským soudním řádem. Zde je uvedeno, že srážky se provádějí z čisté mzdy. Do mzdy se započítává také odměna za vedlejší činnost a jiné příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Mimo jiné sem patří náhrada mzdy v době nemoci a odstupné. Čtěte také: Exekuce a jiné srážky ze mzdy v roce 2011

Příklad:

Zaměstnanec obdržel výpověď pro nadbytečnost s nárokem na tříměsíční odstupné. Jeho čistá mzda za měsíc červen činí 17 500 Kč. Spolu se mzdou obdrží i odstupné. Celková čistá mzda tedy činí 67 800 Kč. Zaměstnanec je rozvedený a je povinen hradit exekučně vymáhané výživné ve výši 40 000 Kč a má přednostní pohledávku s pozdějším datem doručení v částce 60 000 Kč. Čtěte také: Exekutor ponechá podnikateli věci nezbytné pro výdělečnou činnost. Co je ale pro podnikání nezbytné?

Zaměstnavatel při výpočtu postupuje podle § 276 a násl. občanského soudního řádu. Od čisté mzdy odečte základní nezabavitelnou částku 5326 Kč (dítě, na které je vymáháno výživné není vyživovanou osobou). … 67 800 – 5326 = 62 474 Kč

Pokračuje stanovením plně zabavitelné částky …... 62 474 – 7989 = 54 485 Kč

Rozdělí částku 7989 Kč na třetiny, tj.:

školení červen 22 - tip do článku

  • 1. třetina (2663 Kč) – uhradí se pohledávky podle pořadí
  • 2. třetina (2663 Kč) – nejprve se uhradí výživné, poté přednostní pohledávky
  • 3. třetina (2663 Kč) – náleží povinnému

Z plně zabavitelné mzdy se uhradí nejprve výživné, poté přednostní pohledávka.

Výživné bude v uvedeném případě z odstupného plně splaceno, dluh přednostní pohledávky se dokonce snížil na 40 189 Kč. Ovšem zaměstnanec obdrží k výplatě pouhých 7989 korun (5326 + 2663) a podpora v nezaměstnanosti náleží až od 4. měsíce. Přestože tedy odstupné výrazně snížilo pracovníkovy pohledávky, nedostatek finančních prostředků v následujícím tříměsíčním období může vést k dalšímu neplnění povinností a zadlužování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).