Hlavní navigace

Ne každá uzavřená konkurenční doložka je platná, upozorňují právníci

21. 7. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pokud chcete uzavřít konkurenční doložku, dbejte na její přesné znění. Pokud to podceníte, můžete zjistit, že je neplatná.

Řada firem uzavírá se s vybranými zaměstnanci konkurenční doložky. Jenže zdaleka ne každá konkurenční doložka je platná.

Otázka z Poradny serveru Podnikatel.cz

Mám podepsanou franšízovou smlouvu, ale vzhledem k neúspěchu v podnikaní ji neprodloužím, avšak smlouva obsahuje něco, jako konkurenční doložku – je platná a musím se jí řídit? Protože v tom případě se mi spíše vyplatí vyhlásit bankrot. Pro zajištění anonymity uvádím firmy pod názvem A (jsem já), B a C.

X.1

Po dobu platnosti této smlouvy se A nepovoluje, osobně nebo prostřednictvím třetích stran, bez předchozího písemného souhlasu B nebo C, provozovat jakoukoliv konkurenční obchodní činnost, přímo či nepřímo, a obchodovat, přímo či nepřímo, s podobnými nebo konkurenčními produkty a metodami.

X.2

A se zavazuje, že po dobu 12 měsíců od data ukončení této smlouvy jakýmkoliv způsobem nebude bez předchozího souhlasu B žádným způsobem, ať již přímo nebo nepřímo, podílet na podnikání v oblasti výuky angličtiny dětí, včetně prodeje, zprostředkování prodeje produktů pro výuku, ani nebude vyvíjet jakékoliv pracovní nebo jiné aktivity v tomto oboru, ať už jako zaměstnanec, člen statutárního či dozorčího orgánu, prokurista či konzultant.

X.3

V případě, že A poruší výše uvedená ustanovení, B nebo C je oprávněna bezodkladně podniknout kroky nezbytné pro ochranu svých práv duševního vlastnictví.

X.4

A se zakazuje usilovat o, nabízet nebo jakýmkoliv jiným způsobem zaměstnávat jakékoliv zaměstnance B nebo jakéhokoliv franšízanta, pokud taková osoba neopustila své zaměstnání nejméně 6 měsíců před takovým okamžikem, nebo k tomu B, C nebo takový franšízant nedal předchozí písemný souhlas.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Odpověď právníků  z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

Jestliže franšízová smlouva byla uzavřena za účinného občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., ten nevylučuje sjednání konkurenční doložky u kteréhokoli smluvního typu, pokud se na ní strany dobrovolně dohodnou. Konkurenční doložku je tedy možné sjednat i pro účely franšízové smlouvy. Další otázkou je však znění konkurenční doložky, kde často dochází k chybám při jejím sjednávání. Konkurenční doložka je druh závazku označovaný jako synallagmatický, což znamená, že práva a povinnosti plynou oběma stranám, přičemž konkurenční doložka musí být sjednána spravedlivě, přiměřeně a vzájemně vyváženě.

Z Vámi zaslaných ustanovení, zejména odst. X. 2, vyplývá, že se jedná o neplatně sjednanou konkurenční doložku, jelikož není současně sjednán závazek B a C poskytnout Vám za řádně plnění Vašeho závazku ve smyslu zdržení se konkurenčního jednání po dobu 12 měsíců od ukončení franšízové smlouvy, přiměřené peněžité vyrovnání. S ohledem na tuto skutečnost a na ustálenou judikaturu soudů nelze takto sjednanou konkurenční doložku považovat za platnou. Z takto uzavřené konkurenční doložky Vám neplynou žádná práva ani povinnosti a řídit se jí proto nemusíte.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).