Hlavní navigace

Nedařilo se vám v podnikání, snižte si zálohy na zdravotním pojištění

18. 11. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatel může v případě nepříznivého vývoje své ekonomické situace požádat zdravotní pojišťovnu o snížení vyměřené výše zálohy. Radíme, jak na to.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí své zdravotní pojišťovně formou měsíčních záloh zdravotní pojištění. Ty se ve většině případů vypočítávají podle hospodaření v předchozím roce. Výjimkou jsou pouze ti, kteří v daném roce zahájili podnikatelskou činnost a stala se pro ně hlavním zdrojem příjmů. Pak musí platit minimální měsíční zálohu, pokud si ji sami nestanoví vyšší. Pro rok 2013 je to částka 1748 korun. Toto minimum je nutné dodržet vždy, i v případě, kdy by se osoba samostatně výdělečně činná dostala do ztráty.

Existuje ale možnost snížit si zálohy v případech, kdy se hospodaření podnikatele propadá a zhoršuje se jeho cash-flow. Pojišťovna pak jedná podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. A ten v § 8 odstavci 4. říká, že: Zdravotní pojišťovna sníží na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně výši zálohy v případě, že příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v předcházejícím roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.


Autor: www.isifa.com

Udělejte patřičné kroky k tomu, aby vás zálohy nezruinovaly. 

Žádost je nutné podat tak, aby splňovala zákonem stanovené termíny. Snížení lze provést na dobu nejdéle do podání dalšího Přehledu, tedy do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích za předcházející kalendářní rok, připomíná Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. O snížení záloh by měl požádat každý, komu hrozí, že by je platil vysoké a mohl se dostat do finančních potíží. Peníze odváděné na vyšších zálohách mu sice zdravotní pojišťovna, v případě vzniku přeplatku, po podání a vyúčtování Přehledu vrátí, ale někdy to může být až příliš pozdě.

Jak už bylo uvedeno, je nutné vždy uhradit požadované minimum. Osoby samostatně výdělečně činné, pro které je jejich činnost hlavním zdrojem příjmů první rok, proto o snížení žádat nemohou. Nelze totiž porovnávat průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů v běžném roce a v roce předcházejícím. Naštěstí se minimální pojistné nebude pro rok 2014 nijak razantně zvedat. Poroste jen o 4 koruny a jeho hodnota tedy činí 1752 korun. 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).