Hlavní navigace

Ochranné známky Společenství jen pro bohaté podnikatele?

14. 5. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Chránit svůj výrobek, své logo, či svůj název proti okopírování lze po celé Evropské unii. Stačí jen získat ochrannou známku Společenství a označení se tak stane jedinečným. Vzhledem ke správním poplatkům se však nejedná o levnou záležitost.

Nedílnou součástí marketingu všech firem je snaha odlišit se od konkurence. Zároveň podnikatelé chtějí, aby si je či jejich výrobek zákazník zapamatoval (pokud možno v pozitivním slova smyslu). Pokud podnikatel vymyslí originální slogan či šikovné grafické ztvárnění jména firmy, může požádat o ochrannou známku Společenství, aby na jeho nápadu neparazitovali ji­ní.

Ochranné známky Společenství platí po celé Unii

Ochranné známky slouží jako nástroj průmyslově právní ochrany k odlišení výrobků či služeb jednoho podnikatele od výrobků či služeb jiných podnikatelů. Národní ochranné známky upravuje Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Vyhazov - TIP
Čtěte více o národních ochranných známkách na serveru Podnikatel.cz

Pokud ale firma nepodniká jen na území Česka a chce chránit své označení po celé Evropské unii, má možnost požádat o tzv. ochrannou známku Společenství (Community Trade Mark, dále jen CTM). Tu upravuje nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dále jen nařízení). Dle čl. 4 nařízení „může být ochrannou známkou Společenství jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

O zápisu ochranné známky do rejstříku rozhoduje vždy příslušný úřad. Například u tzv. „národních” ochranných známek, tedy známek platných jen na území České republiky, je to Úřad průmyslového vlastnictví, u ochranných známek Společenství je to evropský Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante, uvedl pro business server Podnikatel.cz Martin Strnad z advokátní kanceláře Havel & Holásek. Ochranná známka Společenství má platnost pro celé území Unie a jakékoli změny s ní spojené se také týkají celého prostoru Společenství.

Pro podnikatele přinášejí ochranné známky několik výhod. Mohou se díky nim lépe bránit proti užívání stejného či podobného označení jinou firmou. To je významné zejména pro podnikatele, kteří při svém marketingu vůči zákazníkům staví často na konkrétní značce výrobku, na svém jméně, logu, či sloganu, řekl pro business server Podnikatel.cz Martin Strnad.

Ochranné známky jsou pro všechny typy firem

O ochrannou známku Společenství mohou požádat všechny firmy. Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů, podotkla pro business server Podnikatel.cz Markéta Tulachová z oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). K 31.12.2007 bylo registrovaných 991 CTM českými subjekty. Obecně se dá říct, že se CTM přihlašují nejvíce pro služby ve třídách 35 (propagační činnost), 41 (výchova, zábava, sport), 42 (různé služby, vědecké služby) a výrobky ve třídách 9 (přístroje), 16 (papírenské výrobky), 25 (oděvy, obuv) mezinárodního třídění výrobků a služeb, dodala dále Markéta Tulachová.

Počet žádostí z Česka o CTM podaných od vstupu ČR do Evropské unie stále stoupá, v roce 2007 bylo v evidenci 483 přihlášek o udělení CTM. I přesto ale patří ČR k zemím, ze kterých přichází nejméně žádostí o CTM. Těžko lze říci, jaké typy firem žádají o CTM nejčastěji, údaje totiž nejsou k dispozici. Dá se však konstatovat, že ochranná známka se může hodit takřka v každém odvětví. Nejúčelnější a patrně tedy i nejčastěji využívaná bude ochranná známka Společenství u subjektů, které působí ve více zemích EU, protože jinak by zvolily levnější a jednodušší národní registraci jen pro území České republiky, domnívá se Martin Strnad.

Práva spojená s ochrannou známkou Společenství

Pokud podnikatel dostane CTM, získá tím i řadu práv, které může uplatnit. Jedná se dle směrnice hlavně o tato práva:

Možnost zakázat třetím osobám užívat bez souhlasu v obchodním styku

  • označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána. V případě totožnosti označení a výrobků či služeb jde o ochranu absolutní, není tedy třeba zkoumat další okolnosti;
  • označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou Společenství a označením, existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti; ta zahrnuje i nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Pro potřeby posuzování podobnosti označení nebo podobnosti výrobků či služeb se zavádí pojem „nebezpečí záměny na straně veřejnosti“; není přitom třeba prokazovat, že k záměně skutečně dochází;
  • označení totožné nebo podobné ochranné známce Společenství pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu. Existence dobrého jména tedy rozšiřuje při splnění uvedených podmínek ochranu i nad rámec výrobků či služeb, pro které je známka zapsána.

Majitel CTM pak navíc třeba může zakročit proti tomu, aby byla jeho CTM např. v encyklopediích, či slovnících vysvětlována jako druhový název zboží či služeb.

Ochranné známky Společenství nejsou z levného kraje

Pokud se podnikatel rozhodne požádat o CTM, měl by také vědět sazebník poplatků, se kterým se ochranné známky pojí. Nejedná se totiž o levnou záležitost.

Ceny ochranné známky Společenství
Poplatek za podání CTM Základní přihlašovací poplatek (pro 1 a� 3 třídy výrobků a služeb) 900 EUR
Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb) 150 EUR
Poplatek za registraci CTM Základní poplatek za registraci 850 EUR
Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb) 150 EUR
Ostatní poplatky Za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti 700 EUR
Obnova 1500 EUR
Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb) 400 EUR
Odvolání 800 EUR
Konverze 200 EUR
Převod přihlášky CTM i registrované CTM 200 EUR
Zápis licence 200 EUR

Každý by tak měl zvážit, zda se mu investice do CTM vyplatí.

Anketa

Užíváte či plánujete užívat

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).