Hlavní navigace

Osvobození příjmů z fotovoltaiky zřejmě skončí

Osvobození příjmů z ekologických zdrojů pravděpodobně skončí. Poplatníci budou povinně odepisovat majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Vláda již návrh novely zákona o daních z příjmů schválila. Nyní je předložen k projednání Poslanecké sněmovně.

Podle sněmovního tisku reagují navrhované změny na nutnost eliminovat všemi zákonnými prostředky v současné době již neodůvodněnou nepřímou podporu výroby elektřiny z ekologických zdrojů, zejména ze solárních zařízení. Proto zpřísňují daňový režim u ekologických zdrojů a zařízení tak, že dojde k ukončení osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení. Navrhuje se zrušit osvobození i u ostatních ekologických zařízení. Naposled zřejmě poplatníci využijí osvobození za zdaňovací období 2010. Změna se tedy vztahuje i na poplatníky, kteří uvedli ekologické zdroje a zařízení do provozu před předpokládaným nabytím účinnosti této novely.

Další připravovanou novinkou je zavedení povinného odpisování u vymezeného hmotného majetku využívaného alespoň zčásti k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Odpisy se stanoví jako měsíční, rovnoměrné po dobu 240 měsíců a nelze je přerušit. Doba odpisování solárních panelů, jako nejvýznamnější technologické položky, tak bude činit 240 měsíců bez ohledu na to, zda budou zařazeny do 2. nebo 3. odpisové skupiny.