Hlavní navigace

Podnikatel.cz přináší daňový rozcestník pro opozdilce

31. 3. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jak vyplývá z každoročních statistik, mnoho podnikatelů nechává povinnosti vůči finančnímu úřadu na poslední chvíli. Přinášíme proto přehledný rozcestník článků, formulářů a zákonů, které se mohou při vyplňování přiznání hodit.

Tipy na aktuální články

Brýle

Nevíte si rady, jak vyplnit v přiznání a přehledech jednotlivé položky? Pokyny jsou pro vás nesrozumitelné? Zkuste naše odborné články, které do detailu poradí, jak na vyplnění jednotlivých formulářů.

Jak na daňové přiznání na poslední chvíli

Neztrácejte hlavu, vše se dá stihnout. Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů připadá sice již na zítřek, ale není třeba panikařit. Dnes si vše v klidu doma připravíte a zítra stačí odeslat přiznání a zaplatit daň. Více informací

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008

Podnikatelé si přáli jednodušší daňové přiznání, ministerstvo financí jim nevyhovělo. V růžovém formuláři, který je podnikatelům už dobře známý, jsou pouze zohledněny změny, které přinesla daňová reforma. Více informací

Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů – základní část

Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neúprosně blíží. Ti, co nemají daňového poradce, musí podat přiznání do konce března. Přinášíme praktický návod, jak vyplnit daňové přiznání. Více informací

Víte, jak optimalizovat základ daně?

Neplaťte na daních víc než musíte. Optimalizujte svůj základ daně. Určete daň z příjmů v souladu se zákonem a využijte všechny dostupné prostředky pro její snížení. A pokud to nestihnete letos, v příštím roce určitě. Více informací

Náklady na telefon a internet v podnikání fyzické osoby

Výdaje za používání telefonu a internetu jsou daňově uznatelným výdajem. Používá-li však fyzická osoba telefon či internet také pro svou osobní potřebu, musí prokázat výši uvedených výdajů souvisejících s podnikatelskou činností. Více informací

Nezdanitelné částky snižují základ daně

Využijte všech možností, jak snížit základ daně z příjmů. Základ daně lze upravit o dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, ale i příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání. Více informací

ePodatelna: Na úřady přes internet

Elektronicky dnes může podnikatel s úřady vyřešit prakticky veškerou běžnou agendu. Přihlášením nového zaměstnance počínaje a podáním daňového přiznání konče. ČSSZ připravila na rok 2009 v oblasti ePodání také novinky. Více informací

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008

Podnikatel po vyplnění daňového přiznání vyplní také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ i pro svou zdravotní pojišťovnu. Vyúčtuje tím pojistné za rok 2008 a vypočítá nové zálohy, které bude platit v roce 2009. Více informací

Jak vyplnit daňové přiznání, když podnikáte při zaměstnání?

Vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob při souběhu činností, tedy podnikání a zaměstnání, má svá specifika. Podnikatel.cz proto přináší vyplněné vzorové přiznání. Více informací

Slevy na dani v roce 2009

Daňovou povinnost lze snížit o slevy na dani. Slevy se uplatňují již v průběhu roku, a to u zaměstnanců, kteří mají podepsané Prohlášení k dani. Jak, kdy a v kterých situacích může podnikatel uplatnit nárok na slevy na dani v roce 2009? Více informací

Expresní platba může zachránit od penále, vyjde ale draho

Ani drobný podnikatel by neměl otálet s vyhotovením daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny. Už vůbec by neměl zapomenout daně i pojištění zaplatit. Poslední záchranou sice může být expresní platba, za tu si však připlatí. Více informací

Z Tutoriálů

Bludiště

Vybíráme nejdůležitější texty z našich tutoriálů, které naleznete vždy v levém vertikálním menu každé obsahové sekce.

Daně

Uplatnění výdajů přímo ze zákona

Pokud nebyly uplatněny prokazatelné výdaje, nabízí zákon možnost prohlásit určitou část příjmů automaticky za výdaje. Tato část je pevně určená a liší se podle druhu poplatníka:

 • 80 % příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • 60 % příjmů z řemeslných živností
 • 50 % příjmů z ostatních živností s výjimkou příjmů ze živností řemeslných
 • 40 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Nezdanitelná část základu daně

Vypočtený základ daně předpisy umožňují o určitou část snížit. Ta se nazývá nezdanitelná část základu. Jedná se o částky, které byly vynaloženy na státem uznané prospěšné účely. Konkrétně zákon určuje tyto výdaje:

 • dary poskytnuté vybraným subjektům,
 • zaplacené úroky z úvěru na bytové účely,
 • součet zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem; součet se snižuje před odečtením od základu o 6000 Kč a nejvýše lze odečíst 12 000 Kč ve zdaňovacím období,
 • zaplacené pojistné na životní pojištění; nejvýše lze odečíst 12 000 Kč ve zdaňovacím období a navíc musí být splněny další podmínky,
 • příspěvek odborové organizaci.

Sazba daně

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (261/2007 Sb.) stanovil pro rok 2008 jednotnou sazbu daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, pro rok 2009 pak jen 12,5 %. K tomuto snížení sazby však v roce 2009 nedojde. I pro rok 2009 bude ponechána sazba 15 %.

Slevy na dani

Po výpočtu daně podle příslušné daňové sazby přichází možnost uplatnit slevy. O ty se snižuje daň již vypočtená, nikoliv daňový základ. Zákon nabízí snížení odvodu o následující částky:

Přehled slev na dani

(podle § 35ba Zákona o daních z příjmů)

 • sleva na poplatníka,
 • sleva na manželku/manžela,
 • sleva na dani pro osobu v částečném invalidním důchodu,
 • sleva pro osobu, která pobírá plný invalidní důchod,
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva pro poplatníka, který studuje.

Mimo slevy na dani může poplatník uplatnit také tzv. daňové zvýhodnění (§35c Zákona o daních z příjmů). Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem v domácnosti.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

 • slevy na dani,
 • daňového bonusu,
 • kombinací, tj. slevy na dani a daňového bonusu.

Zdravotní pojištění

Výpočet pojistného

Sazba pojistného je stanovena ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro OSVČ. Částka pojistného se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Vyměřovací základ je pro osoby samostatně výdělečně činné stanoven na 50 % příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Minimální vyměřovací základ je nejnižším možným základem, ze kterého se počítá konkrétní výše pojistného. Použije se v případě, kdy je osobní vyměřovací základ určité osoby nižší než tato dolní hranice. Částka minimálního vyměřovacího základu je v ČR každý rok odlišná.

Sociální pojištění

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného je nejméně 50 % daňového základu (dříve příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení). Zároveň však tato částka nesmí činit méně než stanovený minimální vyměřovací základ pro daný kalendářní rok. Ten se od 1. ledna 2009 stanovuje pro hlavní činnost jako 12×25 % průměrné mzdy a pro vedlejší činnost 12×10 % průměrné mzdy, pokud je činnost vykonávána po dobu 12 měsíců.

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíc jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platby uhrazené od 21. dne kalendářního měsíce jsou hrazeny po splatnosti. Pojistné na nemocenské pojištění se za měsíc leden 2009 a měsíce následující se platí na nové číslo účtu příslušné OSSZ. Variabilní symbol je číslo, které přiděluje sama ČSSZ, rodné číslo se jako variabilní symbol neuvádí.

Banner - Jak na daně

Nejdůležitější formuláře ke stažení

Daně

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – 2008

Formulář slouží k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro platné zdaňovací období roku 2008. Stáhnout formulář

Příloha č. 1 – 2008

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 – výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP). Stáhnout formulář

Pokyny 2008

Formulář obsahuje pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období za rok 2008. Stáhnout formulář

Zdravotní pojištění

VZP – Přehled za rok 2008

Přehled pro zdaňovací období roku 2008 o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Stáhnout formulář

Česká národní zdravotní pojišťovna – Přehled za rok 2008

Jedná se o přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrn záloh na pojistné. Stáhnout formulář

OZP – Přehled za rok 2008

Jedná se o přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrn záloh na pojistné. Stáhnout formulář

Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2008

Každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat na příslušnou OSSZ/PSSZ na předepsaném tiskopise. Na základě Přehledu se provádí vyúčtování důchodového pojištění. Stáhnout formulář

Pokyny k OSVČ – 2008

Příloha obsahuje pokyny potřebné k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích osoby výdělečně činné pro zdaňovací období 2008. Stáhnout formulář

Doporučujeme:

Daně
Interaktivní daňová přiznání
Stačí jen vyplnit, vytisknout a odevzdat na finanční úřad. Interaktivní daňová přiznání zdarma na finančním serveru Měšec.cz

Související zákony

Pobočky a kontakty úřadů

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).