Hlavní navigace

Připomeňte si, jaké slevy a daňová zvýhodnění můžete uplatnit v daňovém přiznání

22. 2. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
I v letošním roce lze v daňovém přiznání uplatnit slevy a daňová zvýhodnění. Čtěte, čím můžete za stanovených podmínek snížit vypočtenou výši daně.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů je do pátku 1. dubna 2016. Platí to pro ty, kteří nevyužívají služeb daňového poradce. Podnikatelé s daňovým poradcem mohou přiznání podat až do pátku 1. července. Do 1. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit.

V daňovém přiznání lze uplatnit hned několik slev a daňových zvýhodnění. Je však nutné splňovat stanovené podmínky.

Přehled daňových slev a zvýhodnění

Aktuálně lze dle zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a tato zvýhodnění:

7 slev, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2015

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

V daňovém přiznání lze uplatnit také slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva je stejná jako v případě základní slevy, tedy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P.

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 15 804 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 17 004 korun ročně.

Čtěte také: 10 hlavních novinek spojených s daňovým přiznáním za rok 2015

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 55 200 korun (v roce 2016 se částka zvyšuje na 59 400 korun).

WT100 tip temata

Sleva za umístění dítěte

Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku – např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. 

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2015 se jedná o částku 9200 korun. Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).