Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Od nového roku přihlášky na skupinovou registraci DPH

Plátci DPH mohou od prvního dne roku 2008 podávat přihlášky k tzv. skupinové registraci.Je to díky novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Skupina se podle nového paragrafu stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku. První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009.