Hlavní navigace

Auto na leasing? Ještě letos nebo až příští rok?

19. 12. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Daňová reforma zasáhne do způsobu, jakým podnikatelé například obměňují vozový park. Běžnou praxí řady podnikatelů bylo pořídit si na leasing automobil a co nejrychleji si do nákladů uplatnit postupně celou pořizovací cenu. Od Nového roku však dojde k omezením a k prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu.

Nejvýznamnější změny v rámci reformy veřejných financí jsme již probrali v seriálu Reforma na business serveru Podnikatel.cz. Jednou z nich je i změna finančního leasingu, s níž by se měl podnikatel seznámit ještě před začátkem nového roku a případně ještě využít poslední prosincové dny k nákupu vozu nebo stroje na leasing.

Přehled jednotlivých dílů seriálu:

Zákon - paragraf

Nastává soumrak leasingových společností?

Reforma veřejných financí přináší několik změn u leasingu. Pravděpodobně nejdůležitější změnou bude prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu. Do konce roku platí podle §24 odst. 4 Zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, že nájemné u finančního pronájmu se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v §30, nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně osm let.

Novela zákona účinná od 1.1.2008 však tento odstavec zásadním způsobem mění. Od Nového roku tedy nájemné z finančního pronájmu bude daňově uznatelné, pokud bude doba pronájmu trvat minimálně stejnou dobu, jako je doba odepisování dle odpisových skupin (viz §30). Zároveň však dochází i ke změnám právě v odpisových skupinách. Zcela se ruší skupina 1a, kam patřila motorová vozidla (kromě motocyklů) a silniční motorová vozidla, která mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1, a přesouvá se do odpisové skupiny 2. Jejich doba odepisování se tak prodlužuje ze 4 let na 5.

Jen do konce roku 2007 je možné sjednat finanční leasing na 3 roky a za tyto 3 roky (místo 4 let) zcela odepsat pořizovací cenu např. osobního automobilu do nákladů. Oproti tomu od roku 2008 bude možné pomocí finančního leasingu odepsat daný automobil za stejnou dobu jako při nevyužití finančního leasingu, tedy za 5 let, resp. za stanovenou dobu odepisování. Nemovitosti bude možno odepsat od Nového roku dokonce až za 30 let.

Podle Pavla Stehna ze společnosti Akont je tato změna nevýhodná pro všechny poplatníky. Doposud bylo možné pořizovat majetek přes finanční pronájem s tím, že za určitých mírnějších podmínek bylo placené nájemné daňově uznatelné. To umožňovalo rychlejší přenos pořizovací ceny do daňových výdajů ve srovnání s odpisováním, neboť doba 3 let je kratší než doby odpisování ve skupinách 2 a 3, uvedl pro business server Podnikatel.cz Pavel Stehno.

Nyní tedy ať už podnikatel pořídí např. auto nebo stroj na leasing nebo bez leasingu, do nákladů se mu dostane až po předepsané době odepisování (netýká se podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci a uplatňují výdaje paušálně procentem z příjmů). Výhoda leasingových společností odepsat dříve pořízený majetek na leasing tedy zcela zaniká.

Leasingové společnosti se však přesto zřejmě nebudou muset podle Pavla Stehna obávat, že by zájem o finanční leasing rapidně klesl. Bude záviset na rozhodovacích faktorech jednotlivých podnikatelů a firem. Daňové faktory však ztratí od 1.1.2008 svůj význam. V roce 2007 byl k využití finančního leasingu daňově motivován i subjekt, který měl dostatečné vlastní prostředky na zakoupení majetku. Od příštího roku tato motivace zmizí, neboť finanční leasing nebude znamenat rychlejší přenos vstupní ceny do daňových nákladů, uvedl Pavel Stehno.

Další změny

Dojde i k omezení daňové uznatelnosti zaplacených úroků z úvěrů. Pokud leasingové splátky zaplacené zákazníkem ve zdaňovacím období překročí milion korun, 1 % z nich nebude daňově uznatelné.

Nově se od 1.1.2008 ruší horní hranice 1,5 mil. pro odepisování u osobních automobilů.

Co je finanční leasing

Finanční leasing je způsob financování dopravních prostředků, strojů a zařízení. Ve své podstatě se nejedná o vlastní koupi, ale o pronájem některé movité věci, která patří do odpisových skupin 1, 1a, 2 a 3 (viz příloha 1 Zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů). Po skončení pronájmu přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

Výhody leasingu

  • podnikatel platí průběžně na základě splátkového kalendáře leasingové splátky. Tím má lepší cash-flow, neboť nemusí vydávat najednou celou částku na pořízení majetku,
  • volné finanční prostředky (které by jinak musel zaplatit při pořízení) může investovat do rozvoje svého podnikání,
  • po celou dobu pronájmu jsou možné fixní leasingové splátky bez ohledu na úrokovou míru (záleží však na leasingové společnosti),
  • leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem (platí pouze do konce roku 2007),
  • předmět pořízený na leasing ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze firmy.

Nevýhody leasingu

  • majetek pořízený na leasing není majetkem podnikatele po celou dobu pronájmu (vlastníkem majetku je leasingová společnost, která také rozhoduje o tom, zda se např. nabourané vozidlo opraví nebo už půjde do šrotu),
  • majetek pořízený na leasing musí být pojištěný, což zvyšuje cenu majetku, stejně jako úroky.

Anketa

Pořídíte si auto, stroje atd. na leasing:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).