Hlavní navigace

Léto se blíží. Čtěte, co všechno musíte splnit, když si chcete otevřít stánek

6. 6. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
S létem se obvykle vyrojí i řada obchodníků se svými stánky. Pokud patříte mezi ně, přečtěte si, co všechno musíte splnit a na co si dát pozor.

Přestože to možná aktuálně nevypadá, léto již klepe na dveře a s ním také sezóna různých trhů, venkovních akcí a stánkových prodejů. Připomínáme proto pravidla, kterými se musí podnikatelé v oblasti stánkového prodeje a mobilních provozoven řídit.

Jakými pravidly se stánkový prodej řídí?

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Zákon považuje za provozovnu v podstatě každý stánek, který podnikatel v rámci své činnosti otevře za účelem prodeje. Stánky a pojízdné prodejny tak musí dodržovat stejná pravidla pro označení jako ostatní provozovny, tedy včetně povinnosti vyvěšení informace o plánovaném uzavření stánku díky její definici v zákoně.

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce).

Čtěte také: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Komu prodej ohlásit

Zahájení provozování živnosti v mobilní provozovně nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu. Obec však může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce v souladu s § 18 živnostenského zákona, který prodej a poskytování služeb ve stáncích reguluje. V případě, že obec má svůj tržní řád, musí se jim podnikatel řídit a umístění jeho stánku musí být s ním v souladu. Pokud si chce otevřít stánek na pozemku obce, musí s tím obec souhlasit.

Stanovení dalších pravidel pro provozování stánku záleží na prodávaném produktu, podle kterého se rozdělují kompetence pro kontrolu ze strany úřadů. Podnikatel se zároveň musí k příslušnému úřadu registrovat. Kompetence se tedy dělí na:

 • potraviny rostlinného původu prodávané na schválených i neschválených tržištích – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),
 • nezpracované potraviny živočišného původu, prodávané na schválených i neschválených tržištích (ryby, čerstvé maso, med) – Státní veterinární správa ČR (SVS),
 • zpracované potraviny živočišného původu, prodávané na trhu, stánku, tržním místě (pokud nejsou schválené SVS) – kompetence SZPI,
 • potraviny živočišného původu, zpracované na schválené tržnici či tržišti – SVS.

Orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) pak prověřují provozovny, které mají vysloveně charakter občerstvení.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Podmínky k prodeji na stáncích

Provozovatelé stánků musí podle předpisů především zabezpečit, aby prostory stánku byly, a to v prakticky dosažitelné míře, umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, a to zejména zvířaty a škůdci. Podnikatel dále musí, kromě požadavků vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004, dodržet také požadavky na bezpečnost a jakost nabízených potravin. Prodávající má také možnost kontaktovat příslušný inspektorát, podle místa prodeje, kde mu pověření pracovníci rádi poradí, co zlepšit. 

Jak kontrola mobilní provozovny probíhá?

Co se týče kontrol, ty se zpravidla zaměřují na rizikové potraviny, mezi které patří vedle cukrářských výrobků, masné a mléčné výrobky. Kontroloři prověřují podmínky pro prodej všech nabízených potravin, způsob jejich skladování, značení a prodeje. Neméně důležitým parametrem je kontrola dodržování zásad osobní a provozní hygieny; používání pracovních oděvů; čistota ploch a nářadí. V této oblasti se nejčastěji objevují nedostatky. Jedná se třeba o nedostatečné vybavení stánků prostředky k mytí či očistě rukou či poškozené pracovní nebo prodejní plochy a nářadí. Podnikatelé rovněž chybují ve skladování potravin, které se nenachází v chladnici. Součást kontrol tvoří též kontrola značení a dodržení spotřební lhůty a okolí stánků a prodejen.

Čtěte také: Chci si založit prodejní stánek s občerstvením. Jak na to?

Kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin by měl podnikatel dodržovat následující zásady:

 • Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
 • Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
 • Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.) uchovávat v chladícím zařízení.
  Mít přístup k sociálnímu zařízení.
 • Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.
 • Není-li podnikatel registrován u příslušného kontrolního úřadu, musí to hned zajistit, jinak porušujete zákon.

Kdy není třeba živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění pro prodej ve stáncích a mobilních provozovnách není třeba pouze v případě jednorázového, nesoustavného prodeje. Pokud fyzická osoba neprovozuje přímo stánek s občerstvením, ale chce prodávat přebytky z vlastní zahrady, nepotřebuje živnostenské oprávnění. A to podle informací ze živnostenského úřadu ani tehdy, pokud je bude prodávat opakovaně. Ani v tomto případě však nesmí prodejce zapomenout uvést cenu svého zboží, mít cejchovanou váhu, pokud prodává zboží na váhu, a také být schopen vystavit paragon, pokud ho zákazník požaduje. Pozor: U prodeje přebytků z vlastní zahrady je důležité právě slůvko „vlastní”. Pak se nejedná o živnost.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).