Hlavní navigace

Patříte mezi 23 % firem, které neupravily firemní listiny? Raději to napravte

5. 11. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Do konce června měly firmy změnit své zakladatelské listiny, aby odpovídaly zákonu o obchodních korporacích. Skoro čtvrtina tak neučinila a riskuje tím sankce.

Přestože měly firmy upravit své zakladatelské listiny do souladu s novým zákonem o obchodních korporacích do konce června, skoro čtvrtina z nich tak doposud neučinila. Většinu společností, které společenské smlouvy upravily, vyšly změny na více než 10 tisíc korun. Vyplynulo to z průzkumu Asociace podnikatelů a manažerů a výzkumné agentury Inboox CZ.

Čtvrtina firem riskuje pokuty a zrušení

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích, které začaly platit na počátku letošního roku, přinesly pro podnikatele řadu změn. Jednu z povinností, které musely společnosti splnit, tvořila změna zakladatelských listin tak, aby odpovídaly novému zákonu. Čas na úpravu měly do konce června. Jak ale ukázal průzkum Asociace podnikatelů a manažerů a výzkumné agentury Inboox CZ, zdaleka ne všechny firmy tento požadavek splnily. Z průzkumu vyplynulo, že zakladatelské listiny změnilo 77 % společností. Pokud firmy nedají své smlouvy do souladu s novým zákonem, riskují sankce a v krajním případě až zrušení.

Firmy v průzkumu dále uvedly, že změny smluv rozhodně nebyly zadarmo. Více než polovina společností (56 %) dokonce vyčíslila náklady na více než 10 tisíc korun. V poslední době jsme se setkávali s četnými negativními ohlasy na administrativní zátěž související s některými povinnostmi vyplývajícími z NOZ. I tak nás ale výsledky průzkumu nepříjemně překvapily, komentoval předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radek Bábek.

Co konkrétně musí zakladatelské listiny obsahovat

Zákon u firem s ručením omezených požaduje, aby jejich společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku se tak nově požaduje, aby byl uveden počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Pokud firma ve společenské smlouvě stanoví možnost vzniku různých druhů podílů, musí být ve smlouvě rovněž uvedeno určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených. 

Zatímco eseróčka musí změnit společenské smlouvy, akciové společnosti mají za povinnost upravit své stanovy. Nově musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojenými,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady.

Způsobů, jakým mohou firmy zakladatelské listiny přizpůsobit, existuje několik. Lze využít služeb notářů či právníků. Podnikatelé ale mohou smlouvy přizpůsobit i sami a poté učinit podání na rejstříkový soud. Vyhotovení upraveného znění společenské smlouvy totiž nemusí mít formu notářského zápisu.

Čtěte více: Chystáte se upravit firemní listiny dle nového zákona? Není třeba notářský zápis

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).