Hlavní navigace

Podíly na zisku a životní pojištění od roku 2015

10. 9. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Připravované změny zasáhnou i zdanění kapitálového majetku. Server Podnikatel.cz přináší další výběr důležitých legislativních změn zákona o daních z příjmů.

Seriál serveru Podnikatel.cz o připravovaných daňových změnách pokračuje zdaněním příjmů z kapitálového majetku. Novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 252 je ve fázi druhého čtení. Čtěte vybrané důležité změny, na které se v případě jejich schválení můžeme těšit již příští kalendářní rok.

Seriál ke změnám daňových zákonů: 

Podíly na zisku obchodních korporací

Podle současného znění § 8 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů jsou příjmy z kapitálového majetku (pokud se nejedná o příjmy podle § 6 odst 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d) podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, …

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Novelou by mohlo být upraveno ustanovení o zdanění podílů na zisku.   

Důvodová zpráva k novele zákona poukazuje na skutečnost, že právo na podíl na zisku obchodní korporace mají i jiné osoby než společníci. Podle § 34 zákona o obchodních korporacích je možné podíl na zisku rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. Pokud podíl na zisku obdrží jiná osoba než společník, resp. člen obchodní korporace, nejedná se o podíl na zisku z majetkového podílu na obchodní korporaci s tím, že uvedený příjem nepodléhá srážkové dani, ale jde o ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Navrhovaná úprava by tedy mohla sjednotit zdaňování podílu na zisku členů obchodní korporace i jiných osob daní vybíranou srážkou.

Uvedené se nebude týkat podílů na zisku vyplacených společníkům veřejné obchodní společnosti a komplementářům komanditní společnosti. Důvodem je právě vsuvka, že se v tomto ustanovení nejedná o příjmy podle § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Obdobně to platí i pro podíl na zisku vyplacený zaměstnanci – § 6 odst. 1 písm. d zákona o daních z příjmů.

Pojem „jiné výnosy“ z držby cenných papírů se navrhuje vypustit, jelikož se bude nově zdaňovat podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Navržená změna ustanovení § 8 odst 1 a):

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou
a) podíly na zisku obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, …

Úroky z přijaté zápůjčky nebo úvěru

Do ustanovení § 8 odst. 5 zákona o daních z příjmů se navrhuje doplnit věta: „U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu.“ Jestliže si poplatník vezme zápůjčku a z ní například zaplatí úrok 10 000 korun s tím, že sám poskytne jinému vydlužiteli zápůjčku, ze které mu vydlužitel zaplatí úrok 11 000 korun, bude základem daně v podstatě rozdíl obou částek, tedy jeden tisíc korun. Nový postup by měl být dle důvodové zprávy pro poplatníky mnohem jednodušší. U příjmů z kapitálového majetku se totiž neuplatňují výdaje, nyní by se postupovalo podle § 23 odst. 4 písm. e) zákona z daních z příjmů a příjem 10 000 korun by se do základu daně nezahrnul.

Zdanění penze z třetího pilíře

Navrhuje se i úprava § 8 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Jedná se o zdanění příjmů z doplňkového penzijního spoření, tedy výplaty penzí z takzvaného třetího důchodového pilíře. Dávky čerpané z tohoto pilíře se považují za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky, případně o státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Jestliže jde o penzi, příspěvky se rozloží rovnoměrně na vymezené období pobírání penze. Kamenem úrazu je slovo rovnoměrně, které má být nově z tohoto ustanovení vypuštěno. Může totiž dojít ke zkrácení doby vyplácení penze a tím by se část jeho zaplacených příspěvků při rovnoměrném rozložení nepoužila pro účely výpočtu základu daně. Vypuštěním slova rovnoměrně bude možné uplatnit celou výši příspěvků poplatníka v závislosti na skutečné délce doby výplaty penze, tedy i nerovnoměrně. Odpadnou obavy o daňovou nevýhodnost při volbě výplaty penze.

Další změnou tohoto ustanovení je upřesnění, které reaguje na možnost přejít ze systému penzijního připojištění se státním příspěvkem do transformovaného fondu systému doplňkového penzijního spoření. V případě výplaty jednorázového vyrovnání nebo odbytného by měl mít takový poplatník stejný daňový režim, jako v případě, kdy by do nového systému nepřešel.

Příspěvky na životní pojištění

Poslední důležitá změna se týká životního pojištění, respektive omezení příspěvků zaměstnavatele na investiční životní pojištění. Protože by mělo dojít k omezení možnosti osvobození příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance v případě investičního životního pojištění, musí se upravit i zdanění výběru mimořádných příspěvků srážkovou daní pojišťovnou. Došlo by totiž k dvojímu zdanění. 

Čtěte více: Od nového roku jsou v plánu změny ve zdanění závislé činnosti 

Zjednodušeně řečeno, zákonodárci se rozhodli zabránit dalšímu využívání životního pojištění k optimalizaci základu daně. Příspěvky zaměstnavatele na investiční životní pojištění, které zaměstnancům umožňuje (pravidelné) výběry z mimořádného účtu, již nebudou na straně zaměstnance osvobozeny v plné výši. Osvobození v takzvaném úhrnném třicetitisícovém limitu dle zákona o daních z příjmů se bude týkat pouze té části příspěvku na pojistné za soukromé investiční životní pojištění, která je určena ke krytí pojistného rizika ve výši ujednané pojistné částky, kterou se pojišťovna zavázala v případě vzniku pojistné události vyplatit. Částka příspěvku určená k investování s pojišťovnou negarantovaným plněním se zaměstnanci zdaní. A aby tím nedošlo k dvojímu zdanění na straně zaměstnance (zaměstnavatelem ve mzdě a následně pojišťovnou při mimořádném výběru z účtu pojištění), musí se příspěvky zaměstnavatele zohlednit při mimořádném výběru. Dosud totiž při výběru podléhají srážkové dani v souladu s § 8 odst. 7 zákona o daních z příjmů

 Čtěte více: Vyplatí se zaměstnancům vybírat z účtu životního pojištění? 

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).