Hlavní navigace

Podnikatelům se nelíbí novely týkající se cen, odpadů a významné tržní síly

26. 5. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Navrhovaná novela zákona o cenách je v mnoha částech nepřesná, neodstranila zejména výkladové nedostatky původního textu, ale především se text navrhované novely neshoduje s tvrzením autorů dle předkládací zprávy. V obecné rovině lze předloženému návrhu vytknout zásadní odklon od liberálního pojetí trhu a jeho fungování na tržních principech nabídky a poptávky zavedením povinnosti prodávajícího prodávat za cenu obvyklou. V přehnaném extenzivním výkladu tohoto pojmu ( § 2 odst. 5 návrhu zákona) lze mít za to, že jde o vytváření cenových kartelů, tvrdí ve svém stanovisku Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR k ávrhu změny Zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách a Zákona číslo 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Podle Svazu se do zákona dostává snaha o skrytou regulaci cen. Svaz kritizuje také vágnost výkladu důležitých pojmů, které zákon používá, jako je například „výhodnější hospodářské postavení”, „nepřiměřený hospodářský prospěch”, „cena obvyklá na trhu” atd.

" Zákon se snaží regulovat trh a omezit svobodu podnikání, přičemž není jasně vymezeno, jak se budou stanovovat kriteria např. nepřiměřeného zisku apod. Celkově tato úprava vede k posílení role státu a omezení svobody podnikání a volného trhu v tržním prostředí. Jistě je chvályhodná snaha státu chránit menší subjekty na trhu, ale nelze to dělat takovýmto neurčitým způsobem na úkor jiných subjektů. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu patří mezi 4 základní svobody EU a tímto jsou tyto svobody také nepřímo omezeny," varuje Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Kriticky se Svaz staví také k novele zákona o odpadech. V souvislosti s ní mluví o nadměrném zatěžování podnikatelů i státní správy nad rámec příslušné evropské směrnice.

Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití v existující podobě, stejně jako návrhy obdobných regulačních zákonů předkládaných v minulých letech, opětovně a zásadním způsobem negativně zasahuje do zásadních principů nejen českého soukromého práva. Je významně omezen jeden ze základních pilířů obchodního práva v celém vyspělém světě, tj. princip smluvní volnosti, který je z právně-ekonomického hlediska současně nosným pilířem tržní ekonomiky, dodává Juračka k další připravované právní normě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).