Hlavní navigace

Poslední týden na skupinovou registraci k DPH. V čem je výhodná?

27. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Termín pro skupinovou registraci k DPH, případně ke změnám uvnitř skupin, se blíží ke konci. Už máte spočítáno, zda se vám taková registrace vyplatí?

Už tento pátek, 31. října, končí termín ke skupinové registraci k dani z přidané hodnoty. Stejně tak končí možnost z této formy registrace odejít. Jaké výhody a nevýhody z takové registrace plynou? 

Skupinová registrace k DPH vznikla především proto, aby účastníkům ulevila od administrativy. To platí nejen pro registrované firmy, ale také správce daně. Výhodná je zejména pro firmy, které jsou úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami. Při této formě registrace totiž plnění poskytnutá mezi jednotlivými členy, dodání zboží nebo poskytování služeb, nepodléhají DPH. V rámci skupiny jsou její účastníci bráni jako jeden plátce, pod jedním registračním číslem. Jednoduše řečeno, v rámci registrované skupiny se mezi jejími členy neplatí daň z přidané hodnoty, což může firmám přinést nové možnosti spolupráce a podpory pro své činnosti. Prospěšné je to zejména v případech, kdy by firmy musely odvádět DPH, ale některá z nich má například nárok pouze na odpočet ve zkrácené výši. Skupinovou registrací je tedy eliminována nemožnost nároku na odpočet od jiného člena skupiny. 

Zní to lákavě, ale před skupinovou registrací je nutné vždy vše pečlivě propočítat a zvážit. Ne vždy a všem se takový krok může po finanční stránce vyplatit. Především je potřeba zaměřit se na to, zda pozitivní efekt eliminace nemožnosti uplatnění nároku na odpočet od jiného člena skupiny nebude převážen negativním efektem krácení daně na vstupu skupinou jako celkem.

Velkým bonusem skupinové registrace je ale zjednodušení administrativy. Podává se totiž jen jedno daňové přiznání za celou skupinu a stejně tak se za ni provádí i platba daně. Samozřejmě ale platí, že evidenci si jednotliví členové vést musí. V ideálním případě by to mělo být v jednom účetním softwaru, aby se případně dala snadněji odhalit chyba.

Dále čtěte: Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Skupina a zastupující člen

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Registraci do skupiny mohou podle §5a zákona o dani z přidané hodnoty uzavírat pouze osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v České republice. Zákon doslova říká, že pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny, sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Jedinou výjimku představuje situace, kdy zahraniční společnost pocházející ze státu Evropské unie či z třetí země má v České republice provozovnu registrovanou k české DPH. Takovou provozovnu je možné do skupiny zahrnout. Provozovna může být členem skupiny, stejně jako každá jiná osoba, aniž by musela být plátcem DPH. Členem skupiny tedy může být i neplátce. Nutno také dodat, že každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně společníkem společnosti.

Další podmínkou je propojenost členů. Členy skupiny mohou být jen osoby spojené kapitálově nebo jinak. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky, čili podniky se společnou matkou, mohou být členy skupiny jen za předpokladu, že se jí účastní i mateřská společnost.

Každá skupina musí mít svého vůdce a toto platí i při skupinové registraci k DPH. Ten se nazývá zastupující člen a tento pak za celou skupinu podává daňové přiznání svému správci daně. Zastupujícímu členovi, který musí mít podnikání v České republice, budou také doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Za daňové povinnosti skupiny ale odpovídají všichni její členové společně a nerozdílně. Za povinnosti skupiny odpovídají její členové i po zrušení skupiny nebo po vystoupení členů ze skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.

Skupina má povinnost uvádět na daňových dokladech údaje týkající se jména nebo názvu a sídla jednotlivých členů skupiny a navíc své vlastní daňové identifikační číslo. Jakmile je skupina registrována, jejím jednotlivým členům automaticky zaniká registrace k DPH, a to ke dni předcházejícímu registraci skupiny. Vše zůstává na už zmíněném zastupujícím členovi. Budoucími členy skupiny ale mohou být plátci jak s měsíčním, tak se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Musí ale počítat s tím, že zdaňovacím obdobím skupiny je jeden kalendářní měsíc.

Mohlo by vás zajímat: Radíme, co máte dělat, když se zapomenete registrovat k DPH a Novinky u DPH se netýkají jen sazeb, plátci se musí připravit na nový výkaz

Výhody a nevýhody skupinové registrace k DPH

Výhody:

  • Skupina se stává jediným plátcem DPH, plnění uskutečněná mezi jejími jednotlivými členy nejsou zdanitelnými plněními. Odpadá tedy problém řešení sazby daně při vzájemné fakturaci nebo stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Počítání jednoho koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud někteří členové nemají plný nárok na odpočet, může jim sjednocení koeficientu prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet skupiny.
  • Centrální účetnictví, protože se podává pouze jedno přiznání k DPH za celou skupinu. Zastupující člen eviduje všechna přijatá i poskytovaná plnění každého člena skupiny.

Nevýhody:

  • Společná a nerozdílná odpovědnost všech členů skupiny za všechny povinnosti týkající se DPH. Přeplatek je například skupině možné vrátit jen za předpokladu, že skupina a také žádný její člen nemá daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny by se použil na úhradu případného daňového nedoplatku člena skupiny. Někteří členové tak mohou přijít o svůj přeplatek ve prospěch nedoplatku jiného člena.
  • Prodleva při ukončování členství ve skupině. Jakékoliv změny v registraci, například vystoupení ze skupiny, jsou vždy platné od 1. ledna následujícího kalendářního roku.
  • Dodatečná administrativní zátěž při registraci skupiny. 

31. 10., rozhodující datum

Skupina se může rozšiřovat i zužovat. Změny jsou platné vždy od 1. ledna následujícího roku s tím, že o jakoukoli změnu je nutné požádat do 31. 10. Při rozšíření skupiny je nutné, aby nový člen splňoval podmínky platící pro členy skupiny při jejím vzniku. Pokud skupina podá žádost o přistoupení po 31. říjnu, stává se tento plátce členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti. Při vystoupení ze skupiny ruší správce daně členství v ní k 31. prosinci kalendářního roku, v němž byla žádost o vystoupení v řádném termínu podána. V případě vystoupení ze skupiny nebo zrušení skupiny se člen stává plátcem následujícím dnem po ukončení jeho členství ve skupině.

Přihlášku nebo žádost o zrušení registrace je možné stáhnout si na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství. Další důležité formuláře spojené s daní z přidané hodnoty nabízí také server Podnikatel.cz k sekci Formuláře DPH. Skupinová registrace pro účely DPH je dobrovolná a řídí se zákonem o dani z přidané hodnoty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).