Hlavní navigace

Přispějte rodiči k důchodu, budete mít slevu na pojistném

1. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pojištěnci, kteří čestně prohlásí, že přispěli rodičům k důchodu, by mohli od roku 2013 ušetřit na pojistném. Půjde o pomoc rodičům nebo zneužití slevy?

Návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení s číslem poslaneckého tisku 766, zavádí slevu na pojistném z důvodu příspěvku k důchodu rodičům. Sleva je plánována jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Dle důvodové zprávy k novele zákona je cílem posílení mezigenerační solidarity ve vztahu rodiče – potomci, ale také posílení diverzifikace finančních prostředků, z nichž je sestavována penze.

Čtěte také: Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ

Příspěvek k důchodu jako odměna za výchovu

Tvůrci novely popisují, že dnešní systém důchodového pojištění do značné míry potlačuje tradiční socio-ekonomické vazby v rodině. Zatímco v minulosti byli rodiče ve stáří do značné míry odkázáni na své děti, které o ně ve stáří pečovaly a zajišťovaly jim náležité existenční zázemí (rodiče měli silnější motivaci k řádné a zodpovědné výchově svých dětí), v současném systému státem garantovaného průběžného vyplácení důchodů je tento motiv silně potlačen. Situaci rodin a princip odpovědného rodičovství podle důvodové zprávy oslabuje až devalvuje. Dnešní rodič-důchodce je na svých potomcích ekonomicky nezávislý a zájem o co nejlepší výchovu svého dítěte je údajně oslaben. Možnost uplatnění slevy z důvodu poskytnutí příspěvku rodiči k důchodu tak má podporovat tradiční a osvědčené socio-ekonomické vazby v rámci rodin a zároveň představovat jistou formu odměny za to, že své dítě řádně vychoval.

Možnost spořit rodiči na důchod by mělo zvýšit i celkovou částku, která je směřována na starobní důchody. Zákonodárci předpokládají, že významná část poplatníků důchodového pojištění tuto možnost využije. Z toho důvodu očekávají snížení výběru pojistného pro státní rozpočet až o 7 miliard korun.

Čtěte také: Převratná novinka v odvodech za zaměstnance i OSVČ, pojistné finančním úřadům

Jak by mělo opatření v praxi fungovat?

zákoně o pojistném na sociální zabezpečení je upraven § 15, konkrétně vložením nových odstavců s písmeny c) a d). Slevu na pojistném z důvodu poskytnutí příspěvku rodiči k důchodu by mohl od roku 2013 uplatnit pojistník, pokud v daném období poskytl příspěvek rodiči k důchodu.

Sleva je navržena tak, aby odpovídala výši příspěvku dítěte rodiči a zároveň činila maximálně jedno procento z vyměřovacího základu pojistného. Samozřejmě se předpokládá, že je rodič v době poskytnutí příspěvku starobním důchodcem. Jestliže by dotyčný chtěl přispět oběma svým rodičům, nemůže slevu uplatnit dvakrát. I za této situace se bude příspěvek považovat za jediný, v maximální stanovené výši slevy, tj. 1 % z vyměřovacího základu.

Sleva na pojistném se uplatní jednou ročně, a to zpětně za uplynulé období. Osoba samostatně výdělečně činná si ji uplatní v rámci ročního zúčtování záloh při podání přehledu o příjmech a výdajích. Zaměstnancům vznikne přeplatek na odvedeném pojistném, který bude stanoven z úhrnu odvedeného pojistného v uplynulém roce, za který se sleva uplatňuje. Roční interval byl stanoven z důvodu co nejmenší administrativní zátěže zaměstnanců, OSVČ, zaměstnavatelů, ale i úředníků.

Čtěte také: Připravte se na změny v zákonném pojištění zaměstnanců od roku 2013

Prokázání poskytnutí příspěvku rodiči k důchodu

Poplatník pojistného, který hodlá uplatnit slevu na pojistném, je povinen předložit čestné prohlášení o tom,

  • kdy, v jaké výši a jakou formou poskytl příspěvek rodiči k důchodu,
  • že příjemce tohoto příspěvku je jeho rodič,
  • že jeho rodič byl v době poskytnutí tohoto příspěvku poživatelem starobního důchodu. 

Čestné prohlášení by mělo být podepsáno úředně ověřeným podpisem rodiče, kterému byl příspěvek rodiči k důchodu poskytnut.

Zaměstnanec, jenž si nechá slevu na pojistném zúčtovat u svého zaměstnavatele, předá čestné prohlášení zaměstnavateli. Může si ale rovněž nechat vystavit potvrzení o celkovém ročním úhrnu odvedeného pojistného a o vrácení přeplatku požádat sám. Zaměstnavatel, který provádí roční zúčtování srážek pojistného, musí údaje potřebné k uplatnění slevy uchovat až do uplynutí lhůty pro stanovení pojistného, k němuž se vztahují. 

Čtěte také: Zákonodárci nezahálí. Pro rok 2013 chystají legislativní smršť

Pomoc rodiči nebo zneužití slevy?

Podle Hospodářské komory České republiky tento návrh není v současné době příliš realizovatelný a v zásadě jej ani nepodporuje. Důsledkem opatření by byla zejména zvýšená administrativa jak pro podnikatele, tak pro samotné úřady, které by se měly s touto změnou vypořádat. Jde totiž o další výjimku ze současného systému platby pojistného, který je už tak poměrně administrativně náročný a složitý. Problém by nastal určitě také s možným zneužíváním této slevy, které by bylo třeba rozsáhle a složitě kontrolovat, což by bylo velmi nákladné. Znamenalo by to rovněž velký výpadek pro příjmy státního rozpočtu. Ten je v současné době velmi napjatý, rozpočtové schodky je třeba velmi výrazně snižovat a výpadek daný tímto opatřením by bylo jen velmi těžké nahradit, uvedla za Komoru Lenka Vodná. Dodala, že vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi je dána zákonem již dlouhodobě. Podle aktuálních možností a situace každého, by takto měla být v rámci rodin naplňována bez jakéhokoliv vázání na nějaké slevy či úlevy. Situace by zároveň byla nespravedlivá pro důchodce, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu děti nemají a byli by tak znevýhodněni.

školení účto leden 23 Kučerová

Adresnost části daní (či odvodů) je věc, jež chuť platit daně dlouhodobě zvyšuje. Ačkoli Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) obecně k návrhu důchodové reformy má důrazné připomínky, příspěvek adresovaný na účet rodičů namísto do neprůhledného rozpočtu rozhodně vítá. Navíc nejde tak zcela o slevu, peníze budou poplatníkem tak jako tak odvedeny. Ke zneužití úpravy může pochopitelně dojít, jako u každé jiné úpravy. Nicméně jakéhokoli zneužívání se dopouští zpravidla jen jedinci, nejde většinou o masovou záležitost. A zákony by se měly tvořit sice nikoli naivně, na druhou stranu ale přece jen pro poctivou většinu, a tuto zatěžovat co nejméně, míní Pavla Břečková, členka představenstva AMSP ČR.  Dodává, že parazitování na vlastních rodičích je už skutečně otázkou morálního hazardu. 

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).