Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání při souběhu podnikání se zaměstnáním?

24. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Vyplnit daňové přiznání s interaktivním formulářem není nic složitého. A to ani při kombinaci podnikání se zaměstnáním. Důležité je mít potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů a pak už to jde skoro samo.

Řada osob samostatně výdělečně činných podniká při zaměstnání. I oni musí své příjmy vyúčtovat. Zaměstnanec podává daňové přiznání v případě, že jsou jeho roční příjmy (tržby) vyšší než 6 tisíc korun. Přehledy ČSSZ a zdravotní pojišťovně se podávají vždy.

Na příkladu si ukážeme vyplnění daňového přiznání s interaktivním formulářem. A to není vůbec složité. Řadu kolonek totiž vypočítá a doplní za nás. Čtěte také: Přehledy jsou povinné, i když nepodáte daňové přiznání

Co k přiznání potřebuji?

Protože se přiznání zpracovává vždy za celé zdaňovací období a za všechny příjmy v období, je nutné zjistit příjmy ze zaměstnání. K tomu slouží tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele (příp. zaměstnavatelů). Poté si připravíme veškeré doklady k uplatnění nezdanitelných položek, daňových slev a zvýhodnění. Čtěte také: Daňový řád příjemně prodloužil lhůty pro podání daňového přiznání

Nezbytné je rovněž rozhodnutí, zda budou výdaje k příjmům z podnikání uplatněny ve skutečné výši nebo paušální. Stanovené paušální procento obsahuje veškeré výdaje, nic dalšího již nelze uplatnit. Na druhou stranu je mnohdy výhodnější než výdaje skutečné a navíc není třeba se obávat neuznání předložených dokladů správcem daně při případné daňové kontrole. Čtěte více: Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Příklad vyplnění daňového přiznání

Pan Vopršálek si mimo zaměstnání přivydělává malířstvím. Jeho činnost je živností řemeslnou, tudíž může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %. Od zaměstnavatele si vyžádal potvrzení o zdanitelných příjmech. Má dvě děti 7 a 15 let. V roce 2010 zaplatil podle potvrzení, které má k dispozici, na penzijním připojištění 20 000 Kč a úroky zaplacené bance v souvislosti s úvěrem na bytovou potřebu činily 32 561 Kč. Zálohy na daň z podnikání neplatil žádné. Čtěte také: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

Na první straně tiskopisu přiznání daňového přiznání uvede podnikatel osobní údaje. Nezapomene křížkem označit variantu, že se jedná o řádné daňové přiznání a že není zpracováváno daňovým poradcem.

Pokračuje vyplněním druhé strany. Zde je nutné přepsat údaje z Potvrzení o zdanitelných příjmech, a to na řádek č. 31 úhrn příjmů od zaměstnavatele a na řádek č. 32 pojistné, které zaměstnavatel zaplatil za zaměstnance. Jestliže je zaměstnavatelů více (více potvrzení), je nutné tyto údaje sečíst.

Příjmy ze zaměstnání

Dále může přejít k vyplnění nezdanitelných částí. Na řádek 48 se doplní číslo 12 000 Kč (penzijní připojištění po odpočtu 6000 Kč = 14 000 Kč, maximálně však lze uplatnit 12 000 Kč) a na řádek č. 47 částka 32 561 Kč (pozor, musí být uveden počet měsíců, jinak částku nelze vložit). Součty se vyplňují automaticky, takže si jich nemusíme všímat. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Nezdanitelné částky

Doplníme slevy na dani na straně č. 3 daňového přiznání. Základní sleva na poplatníka je již automaticky předvyplněna. V našem případě se jedná o daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění samozřejmě neuplatnila manželka, což doloží potvrzením od zaměstnavatele. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Slevy a daňová zvýhodnění

Poslední, co musí pan Vopršálek na straně 3 udělat, je údaj o zaplacené daňové záloze, případně o vyplacených bonusech z Potvrzení od zaměstnavatele přenést na řádek č. 76 (bonusy) a řádek č. 84 (sražená daňová záloha).

Vyplnění přílohy

K příjmům z podnikání slouží Příloha č. 1. Zde označí variantu uplatnění výdajů procentem a připíše v tabulce č. 2 B, že se jedná o příjmy z malířství, výši příjmů (100 000 Kč) a procento výdajů, tj. 80 %. Součty jsou provedeny automaticky. Do řádku č. 101 a č. 102 přenese příjmy a výdaje z tabulky č. 2 B. Ostatní se spočítá a vyplní samo. Důležitý je přitom údaj z řádku č. 113 (v našem případě 20 000 Kč), který je daňovým základem z podnikatelské činnosti. Ten je nutné dopsat na řádek č. 37 druhé strany daňového přiznání. Čtěte také: Na výdaje paušálem s interaktivním formulářem

Content 22 tip novy

Příloha č. 1

Výsledná daň

Tím celý proces vyplňování končí. Na řádku 91 třetí strany daňového přiznání se automaticky spočítá přeplatek nebo nedoplatek na dani. Kladná částka je doplatkem, záporná přeplatkem.

Na čtvrté straně daňového přiznání nezapomeneme uvést počty příloh, datum a vlastnoruční podpis. Poslední tabulka slouží zároveň jako žádost o vrácení přeplatku. Tu vyplní poplatníci, kteří mají přeplatek na dani vyšší než 100 Kč. Finanční úřad přeplatek zašle na uvedenou adresu nebo číslo účtu do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).