Hlavní navigace

Srážky ze mzdy v insolvenci nejsou totéž co srážky v exekuci

19. 3. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Čtěte, kdy a kolik srážet ze mzdy v insolvenci, jak důležité je rozhodnutí o nabytí právní moci a co se srážkou ze mzdy za odebrané obědy.

Exekuce a insolvence nejsou totéž. V případě insolvencí je třeba se řídit zákonem o úpadku neboli insolvenčním zákonem. Platí zde jiná pravidla. Zejména v postupu odesílání srážek ze mzdy. Čtěte také: Exekuce a srážky ze mzdy v roce 2012 se mění. Čtěte jak

Oddlužení neboli osobní bankrot

Jestliže je dlužník (nepodnikatel) v platební neschopnosti může podat insolvenčnímu soudu návrh na povolení oddlužení. V případě schválení oddlužení je na základě splátkového kalendáře povinen po dobu 5 let splácet příslušným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky. Čtěte také: Srážíte ze mzdy? Není výživné jako výživné

Obecné podmínky pro oddlužení:

  1. Hodnota majetku povinného je nižší, než součet jeho dluhů. Jedná se o úpadek a dlužník může podat návrh na povolení oddlužení – osobní bankrot. 
  2. V souladu s insolvenčním zákonem se osobní bankrot týká pouze zaměstnanců (nepodnikatelů).
  3. Veškeré informace o průběhu konkrétního insolenčního řízení jsou veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku (pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis).
  4. Osobní bankrot se zahajuje na žádost dlužníka, ale neznamená, že soud o úpadku musí rozhodnout. Zahájení insolvenčního řízení znamená zkoumání majetkových poměrů dlužníka soudem. Je třeba dodat řadu dokladů, přehledy o příjmech, majetku, souhlas manžela atd. 
  5. V případě vyhlášení osobního bankrotu obdrží věřitelé alespoň 30 % pohledávek (případně alespoň 50 % v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Nezajištění věřitelé hlasováním rozhodnou, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního existenčního minima. Existenční minimum závisí od počtu vyživovaných osob. Čtěte také: Jak na správné zaokrouhlení nezabavitelných částek a ukončení exekuce?

Srážet ze mzdy až s rozhodnutím o oddlužení

Zahájení řízení o oddlužení však není totéž co rozhodnutí o oddlužení. Plátce mzdy při zahájení o řízení nedeponuje srážky ze mzdy. V tomto okamžiku (tedy v okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení) ještě není jmenován insolvenční správce. Dle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d insolvenčního zákona v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Lenka Dymáková z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

Insolvenční soud následně zašle plátci rozhodnutí o schválení oddlužení a plátce mzdy (zaměstnavatel) po jeho doručení (bez nabytí právní moci) provádí srážky ze mzdy a zasílá je insolvenčnímu správci (ne jednotlivým věřitelům). Čtěte také: Exekuce a neschopenka k tomu? Oříšek pro mzdovky

Dotaz z redakční poradny: 

Cloud 22 temata

Lze při insolvenci zaměstnanci srážet za odebrané obědy na základě dohody se zaměstnancem? 

Při oddlužení (osobním bankrotu) nelze mimo srážky nařízené insolvenčním soudem žádné další srážky na pohledávky zaměstnavatele provádět. A to ani z titulu dohody o srážkách ze mzdy na stravné. Obvykle se doporučuje, aby zaměstnanec odvedl příslušnou částku v hotovosti do pokladny. 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).