Hlavní navigace

Životní minimum se nezměnilo roky, proč?

14. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Hmotná nouze a životní minimum. I tato problematika se dotýká podnikatelů. Pokud čisté příjmy nepřesahují životní minimum domácnosti, může se samozřejmě i podnikatel obrátit na stát a žádat pomoc v hmotné nouzi.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb člověka. Výše životního minima se propočítává pro společně posuzované osoby. Je součtem částek životního minima všech členů domácnosti.

Absolutní minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb pro přežití, se nazývá existenční minimum. Životní a existenční minimum má rozhodující vliv na posouzení hmotné nouze.

Společensky uznanou hranici příjmů určuje vláda

Současná výše životního minima je platná od roku 2007. Tudíž už tři roky se výše životního minima neměnila. Životní minimum, obdobně jako starobní důchody, podléhá valorizaci.

Životní minimum se mění na základě nařízení vlády, a to tak, aby byla zachována reálná úroveň životního minima.

Vláda může životní minimum navýšit vždy od 1. ledna, podle vývoje spotřebitelských cen. Životní minimum se mění, pokud se navýšily spotřebitelské ceny ve stanoveném období o více než 5 %. Životní minimum může být navýšeno i zcela mimořádně mimo termín pravidelné valorizace na základě rozhodnutí vlády.

Životní minimum v roce 2009

Životní minimum 2009
Životní minimum Určená výše životního minima
Jednotlivec 3 126 Kč
První společně posuzovaná osoba 2 880 Kč
Další posuzovaná osoba
 – od 15 let věku, pokud není nezaopatřeným dítětem 2 600 Kč
 – od 15 do 26 let, je-li nezaopatřeným dítětem 2 250 Kč
 – od 6 do 15 let, je-li nezaopatřeným dítětem 1 960 Kč
 – do 6 ket věku, je-li nezaopatřeným dítětem 1 600 Kč

Z tabulky je patrné, že se každá domácnost musí posuzovat individuálně. Čtěte více: Životní minimum, podpora pro každého?

Příklad :

Pan Velebil žije ve společné domácnosti se svou manželkou a 2 dětmi. Dcera Julie studuje vysokou školu, je jí 21 let a syn Jaroslav navštěvuje základní školu, je mu 11 let. Jaké bude životní minimum této domácnosti?

Řešení:
Pan Velebil (jednotlivec) 3 126 Kč
Paní Velebilová (první společně posuzovaná osoba) 2 880 Kč
Dcera Julie (další posuzovaná osoba – nezaopatřené dítě do 26 let)2 250 Kč
Syn Jaroslav (další posuzovaná osoba – nezaopatřené dítě do 15 let)1 960 Kč
Životní minimum domácnosti: 10 216 Kč 

Kdy nastane hmotná nouze?

Právně je hmotná nouze ošetřena Zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek. O příspěvek ve hmotné nouzi mohou požádat domácnosti, jejichž čistý peněžní příjem nedosahuje životního minima. Přičemž stejně jako při výpočtu životního minima přihlížíme ke všem společně posuzovaným osobám domácnosti. Pro posouzení, zda příjmy převyšují životní minimum, je třeba přihlédnout ke všem čistým příjmům všech společně posuzovaných osob.

Pobíráte přídavky na dítě nebo jiné dávky?

Společně posuzované osoby a jejich příjem

Kdo může být společně posuzovanou osobou?


 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud žijí s rodiči ve společné domácnosti,
 • jiné osoby, které trvale žijí ve společné domácnosti, tedy společně hradí náklady na své potřeby.

Mezi společně posuzované osoby mohou patřit i členové domácnosti, kteří se ze zdravotních nebo pracovních důvodů zdržují mimo byt. Stejně tak se posuzují i osoby, které se ve společném bytě nezdržují z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání.

Čisté peněžní příjmy členů domácnosti

Abychom mohli stanovit, zda čisté peněžní příjmy dosahují stanoveného životního minima či nikoli, je nutné nasčítat jednotlivé peněžní příjmy všech společně posuzovaných osob a srovnat se stanoveným životním minimem.

Započitatelné příjmy

 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z pronájmu,
 • důchody, dávky nemocenského pojištění,
 • dávky státní sociální podpory,
 • ostatní sociální dávky,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výživné.

Mezi příjmy, které naopak nelze započítat , patří například příjem z prodeje nemovitosti, náhrady škody v důsledku živelní pohromy nebo jednorázové sociální dávky či příspěvek na bydlení. Do příjmů, které nezvyšují čistých peněžních příjmů domácnosti, patří také podpory z nadací, stipendia nebo dávky sociální péče, které jsou poskytovány ze zdravotních důvodů.

MM_socky3

Banner - Zákony 2009

Existenční minimum aneb za co se dá přežít

Jak už bylo zmíněno, kromě životního minima je určeno existenční minimum. Je to minimální hranice příjmů osob, které jsou nezbytné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni přežití. Výše existenčního minima je určena na 2020 Kč! 66 % našich čtenářů si ani nedokáže představit vyžít s existenčním minimem. 13 % našich čtenářů v anketě odpovědělo, že se bohužel už do životní krize dostalo a z životního minima se vyžít nedá. Jen 2 % čtenářů potvrdilo, že s existenčním minimem se dá přežít. Čtěte více: Životní minimum 2020 Kč, vítejte v horších časech

Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory

Rozhodující úlohu má výše životního a existenčního minima na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Pro běžné domácnosti je to tedy především možnost nárokování přídavku na děti či sociálního příplatku. Čtěte více: Počet příjemců sociálních dávek se v roce 2009 zvýší

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).