Hlavní navigace

3 novinky, které platí pro firmy od začátku července

4. 7. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Začátek července se stal dnem několika zásadních změn. Doběhly totiž lhůty, které podnikatelům dávaly čas přizpůsobit se novým zákonům roku 2014.

Letošní červenec byl poměrně bohatý na legislativní novinky, které se týkají podnikání. Vesměs se sice nejedná o nové zákony, nýbrž o ukončení přechodných období, která platila od začátku letošního roku. Připomínáme tři hlavní novinky, které od poloviny roku platí a které by podnikatelé měli mít na paměti.

Bez uvedení odměny je výkon funkce bezplatný

Zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti na začátku roku, dal podnikatelům v některých oblastech čas se nové právní úpravě přizpůsobit. Do konce června tak měli podnikatelé čas upravit smlouvy o výkonu funkce, které se týkají statutárních orgánů. Nově platí, že pokud není ve smlouvě přímo ujednáno odměňování, výkon funkce je bezplatný. Smlouva o výkonu funkce navíc musí obsahovat některé další náležitosti.

Čtěte více: Smlouva o výkonu funkce musí mít ustanovení o odměně, jinak je výkon bezplatný

Firemní listiny musí odpovídat novému zákonu

Stejný zákon dal firmám také půl roku na to, aby přizpůsobily své firemní listiny. Změnit listiny musí jak “eseróčka”, tak akciovky. Zákon u firem s ručením omezených požaduje, aby jejich společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Zatímco eseróčka musí změnit společenské smlouvy, akciové společnosti mají za povinnost upravit své stanovy. Nově musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojenými,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady.

Čtěte více: Nezapomněli jste, že ode dneška musí firemní listiny odpovídat novému zákonu?

Konec anonymních akcií

Novinky přinesl od července též zákon č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Ten totiž zakazuje tzv. anonymní akcie. Kdo se ještě nezapsal do seznamu akcionářů, ztrácí svá akcionářská práva. Dokud formu akcií nezmění, přichází o právo na dividendu a nemohou svůj podíl prodat. Možností, jak mohou tzv. anonymní akcie přeměnit, přitom existuje několik.

Čtěte více: Anonymní akcie končí. Možností, jak je můžete přeměnit, existuje několik

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).