Hlavní navigace

Nezapomněli jste, že ode dneška musí firemní listiny odpovídat novému zákonu?

1. 7. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Začátek července je začátkem nových firemních pořádků. Firmy totiž musí mít ode dneška přizpůsobené firemní listiny novému zákonu o obchodních korporacích.

Počátek července se nese ve znamení nových “firemních pořádků”. Do konce června totiž měly firma čas na to, aby upravily své firemní listiny tak, aby odpovídaly novému zákonu o obchodních korporacích. Kdo své společenské smlouvy či stanovy neupravil, nemusí se hned obávat tvrdých trestů. Situaci by podnikatelé nicméně neměli podceňovat a listiny by měli co nejdříve upravit.

Čtěte také: Chystáte se upravit firemní listiny dle nového zákona? Není třeba notářský zápis

Co musí obsahovat společenské smlouvy s.r.o.

Změnit listiny musí jak “eseróčka”, tak akciovky. Zákon u firem s ručením omezených požaduje, aby jejich společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku se tak nově požaduje, aby byl uveden počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Pokud firma ve společenské smlouvě stanoví možnost vzniku různých druhů podílů, musí být ve smlouvě rovněž uvedeno určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených. 

Společnosti by též neměly zapomenout, že ze společenských smluv musí zmizet ustanovení, která nejsou v souladu s novým zákonem. Jedná se například o ustanovení, že uvolněný obchodní podíl přechází na společnost.

Čtěte také: Nejvyšší čas na úpravu smluv o výkonu funkce

Co musí obsahovat stanovy a.s.

Zatímco eseróčka musí změnit společenské smlouvy, akciové společnosti mají za povinnost upravit své stanovy. Nově musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojenými,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady.

Za nesplnění hrozí až zrušení firmy

Pokud firma nedala dodnes své smlouvy do souladu s novým zákonem, vyzve je rejstříkový soud v nápravě. Soud zároveň stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci, píše se v zákoně o obchodních korporacích. Jak navíc stanovil nový zákon, může firma dostat při nesplnění výzvy také sankci až do výše 100 tisíc korun.

HK ČR chce posun termínu

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se však zasazuje o zmírnění sankcí a prodloužení lhůt. Přezident komory Vladimír Dlouhý už jednal  ministryní spravedlnosti ČR Helenou Válkovou o zmírnění tvrdosti při aplikaci přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích a o případné novelizaci těchto ustanovení. Za vhodné řešení tohoto problému HK ČR považuje změnu zákonné lhůty pro přizpůsobení zakladatelských dokumentů na 5 let. To by poskytlo podnikatelům větší míru finanční flexibility pro tvorbu rezerv na spojené výdaje a umožnilo by to spojit zákonem požadovanou revizi zakladatelských dokumentů s budoucími reálně potřebnými věcnými změnami těchto dokumentů, vysvětlila Lenka Vodná, mluvčí Komory.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).