Hlavní navigace

Babiš připravil poslední rozšíření reverse – charge, další mu zatím EU nedovolí

8. 7. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Součást daňového balíčku tvoří i rozšíření režimu reverse – charge. Jde prozatím o poslední možné rozšíření, více totiž směrnice EU nedovoluje.

Režim reverse – charge se rozšíří na poslední možné položky, které umožňuje směrnice EU. Příslušný návrh tvoří součást daňového balíčku, který včera schválila vláda.

Poslední možné rozšíření reverse – charge je na stole

Ministerstvo financí již brzy vyčerpá možnosti rozšiřování položek u režimu reverse – charge. Daňový balíček, který včera podpořila vláda, totiž obsahuje rozšíření přenesené daňové povinnosti i na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU výslovně umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, poskytnutí zprostředkovatelské služby spočívající v obstarávání dodání investičního zlata, dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu. Novela také zavádí ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou, uvedl Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Na schválení navíc také čeká návrh nařízení, které doplňuje do seznamu věcí, které spadají do režimu reverse – charge, podnikatele, kteří podnikají v elektronických komunikacích. Netýkalo by se ale všech podnikatelů. Vzhledem k tomu, že se zavedení reverse charge u tzv. post-paid a pre-paid služeb ukázalo velmi sporné a časově i finančně nákladné s perspektivou nepříliš velkého přínosu, se diskuse zaměřila na zavedení reverse charge na některé druhy vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných na „velkoobchodní úrovni“, tj. na služby poskytované mezi podnikateli, kteří tyto služby využívají při poskytování svých služeb jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům, vysvětluje se v důvodové zprávě nařízení.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při poskytování velkoobchodních služeb mezi podnikateli v elektronických komunikacích poskytovaných na základě smluv o propojení či přístupu k sítím elektronických komunikací v souladu s ustanovením § 78 a násl. zákona o elektronických komunikacích.

Jedná se o dva typy smluv,

  • a to smlouva o přístupu k sítím elektronických komunikací a
  • smlouva o propojení sítí elektronických komunikací.

Reverse charge se tedy nenavrhuje uplatnit v situaci, kdy poskytovatel služeb elektronických komunikací poskytuje konečnému spotřebiteli, který je plátcem, konkrétní služby, např. volání, textové zprávy, přenos dat, upřesňuje důvodová zpráva.

Čtěte více: Režim reverse – charge čeká další rozšíření, od července přibudou další položky

Zvýší se daňové zvýhodnění na děti

Schválený daňový balíček pak kromě rozšíření reverse – charge obsahuje zvýšení daňové ho zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, a to na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016. Zároveň se ovšem zpřísní podmínky pro výplatu daňového bonusu.

Čtěte více: Vyplácení daňového bonusu se zpřísní, novinku odklepla vláda

nástroje v mkt - tip

Změny se dotknou rovněž institutu nespolehlivého plátce DPH. Zavádí institut nespolehlivé osoby, která doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. Institut zamezí snaze některých podnikatelů zařazených na seznam nespolehlivých plátců o své fiktivní očištění tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají. Dalším cílem tohoto opatření je také možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství již měly označení nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se totiž bude moct stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jestliže závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, uzavřel Žurovec.

Čtěte více: Nespolehliví nebudou jen plátci DPH, chystá se nový institut nespolehlivých osob

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).