Hlavní navigace

Daň z příjmů last minute

28. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Ještě jste nepodali daňové přiznání k dani z příjmů? Je to už opravdu na poslední chvíli. Není třeba podléhat panice a stresu, server Podnikatel.cz vám poradí, co všechno a kdy je potřeba udělat, abyste vše hladce zvládli.

Šílenství kolem daní se vás netýká? Jste si jisti?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podává za rok 2007 každý, kdo:

 • měl příjem ze samostatné výdělečné činnosti,
 • měl více zaměstnavatelů souběžně,
 • měl další příjmy, které přesahují částku 15 000 Kč,
 • chce uplatnit společné zdanění manželů.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 nepodává ten, kdo měl příjmy:

 • v roce 2007 do 15 000 Kč,
 • které jsou podle § 4 zákona o dani z příjmu osvobozené,
 • u nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36 nebo § 16 zákona o daních z příjmů,
 • ze zaměstnávání pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u více postupně a podepsal prohlášení a případně požádal o roční zúčtování.

Zkompletujte správně své daňové přiznání

V každém případě vyplníte základní tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (strana 1 až 4). Mimo tento tiskopis vyplňujete přílohy. Zapomeňte na přepisování a gumování nepovedených částek v přiznání. Pohodlně vyplňte elektronický tiskopis. Ten si opatřete na serveru Podnikatel.cz.

Přehled vyplňování příloh daňového přiznání
Příloha 1 Poplatník měl příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
Příloha 2 Poplatník měl příjmy z pronájmu (oddíl 1)
Poplatník měl ostatní příjmy podle §10 ZDP (oddíl 2)
Příloha 3 Poplatník měl příjmy za více zdaňovacích období (oddíl 1)
Poplatník měl příjmy ze zahraničí a daní lineární sazbou (oddíl 2)
Příloha 4 Poplatník měl příjmy ze zahraničí
Příloha 5 Při společném zdanění manželů

Další přílohy, které doložíte k daňovému přiznání, jsou například Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, které dostanete od zaměstnavatele, potvrzení o výši úroků zaplacených z úvěru pro bytové potřeby nebo potvrzení o studiu. Přehled příloh – počet listů příloh vyplníte na 4 straně daňového přiznání.

Termín se prodlužovat nebude, nevystavujte se nebezpečí sankcí z finančního úřadu

V roce 2008 termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007 je nejpozději v pondělí 31. března 2008. Není možné spoléhat na prodloužení termínu, jako to bylo například v loňském roce. Termín se posouvá pouze v případě, že konec měsíce připadá na sobotu nebo neděli. Termín pro odevzdání se v takovém případě odsouvá na pondělí. Letos tomu tak není, není tedy důvod pro prodloužení termínu pro odevzdání daňového přiznání. Pokud nepodáte daňové přiznání včas, vystavujete se možným sankcím ze strany finančního úřadu. Termín pondělí 31.3.2008 je i poslední termín pro zaplacení daně!

Odevzdání daňového přiznání po termínu = navýšení vyměřené daně až o 10 %.

Pozdní úhrada = navýšení daně o úroky z prodlení.

Jak podat daňové přiznání

 • přímo u správce daně – finančního úřadu,
 • poštou,
 • v elektronické podobě.

Elektronické podání daňového přiznání

Ti, kteří ještě nepodali daňové přiznání a nechtějí stát ve frontách na finančním úřadě nebo na poště, mohou využít výhody elektronického podání. Elektronické podání lze uskutečnit prostřednictvím internetových stránek České daňové správy nebo na disketě. EPO (elektronické podání) je funkční aplikace, kterou naleznete na http://cds.mfcr­.cz.

Co je potřeba? Na technické vybavení počítače nejsou žádné zvláštní požadavky. Nezbytné pro kompletní elektronické podání daňového přiznání je vlastnit kvalifikovaný certifikát občana, který je zapotřebí při komunikaci se státní správou s použitím elektronického podpisu. Cena tohoto certifikátu na jeden kalendářní rok je 190 Kč. Subjekty oprávněné vydávat certifikát jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Rychle k elektronické podatelně přes business server Podnikatel.cz:

E-podatelna

Výhodou podání daňového přiznání elektronickou cestou je rychlost a pohodlí při komunikaci s finančním úřadem. Elektronicky lze podávat i jiná daňová přiznání – k DPH, k dani silniční nebo dani z nemovitostí.

Oblíbenost elektronického podávání daňového přiznání podle statistik Ministerstva financí ČR roste. Srovnejte rok 2004, 2006 a 2007 v následující tabulce.

Elektronické daňové přiznání
Počty podání daňového přiznání 2004 2006 2007
S kvalifikovaným certifikátem občana 172 3105 5573
Bez zaručeného podpisu 21 2149 3619

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přesto, že nejste držitelem kvalifikovaného certifikátu občana, můžete podat daňové přiznání elektronicky přes internet nebo předáním dat na disketě. Následně musíte zaslat vytištěné přiznání. Postačuje i jen strana 4 daňového přiznání, kde bude váš vlastnoruční podpis.

Pracovníci finančního úřadu vyráží do ulic

Ti, kteří budou odevzdávat daňové přiznání v listinné podobě, mohou využít rozšířené úřední hodiny finančních úřadů. Již v tomto týdnu byly podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18 hodin, tak tomu bude i v pondělí 31.3. Finanční úřady v sídlech okresu jsou otevřeny i zítra, tj. v sobotu 28.3. dopoledne od 8 do 12 hodin.

Na základě pozitivních zkušeností z minulých let bude česká daňová správa i letos vysílat své pracovníky do terénu. Přehled najdete na webových stránkách české daňové správy (výjezdy pracovníků finančního úřadu).

Vyhazov - TIP
Vše o daňovém přiznáni přehledně

Jak pomůže daňový poradce?

Skutečnost, že v případě, kdy vaše daňové přiznání vyplňuje daňový poradce, se lhůta pro podání daňového přiznání posouvá na 30. červen, je známá. I přesto je pro vás termín 31. březen důležitý. Zvolenému daňovému poradci dáváte plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání. Tato plná moc se musí podat správci daně – finančnímu úřadu do 31. března.

Placení daně – i tam záleží na termínu

Pro placení daní je také rozhodující, kdy byla daň zaplacena. Stejně jako pro podání daňového přiznání je i termín pro zaplacení daňové povinnosti 31. březen.

FIN21

Zaplatit můžete:

 • poštovní poukázkou,
 • správci daně – na finančním úřadě,
 • příkazem k úhradě,
 • na pobočce České národní banky.

Pokud se rozhodnete platit na poště, využijte poštovních poukázek k tomu určených. Poštovní poukázky jsou vydávány ministerstvem financí, vyhnete se možnosti nepřesností při vyplnění poukázky a navíc se neplatí poštovné za převod peněz. Poukázky jsou na finančních úřadech i na pobočkách České pošty. Rozhodující pro posouzení včasnosti platby je podací datum na poštovní poukázce.

Rovněž u příkazu k úhradě je důležité datum podání příkazu k úhradě, i když peníze dojdou na účet správce daně o několik dní později.

Anketa

Daňové přiznání vám vyhotovuje:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).