Hlavní navigace

Daňové přiznání na poslední chvíli

30. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nepodali jste dosud daňové přiznání? Vše se dá v pohodě stihnout. Připravili jsme stručný přehled praktických rad a návodů. Čtěte, jak na to.

Daňové přiznání lze podat bez potíží i na poslední chvíli. Stále zbývá dostatek času. Důležité je vědět, kdy přiznání nejpozději podat, jakým způsobem a s jakými přílohami. Čtěte stručný souhrn pokynů a odkazů k vyplnění přiznání i jednotlivých příloh dle druhu podnikatelské činnosti. Čtěte také: Daňové přiznání při kombinaci se zaměstnáním snadno a rychle

Povinnost podat daňové přiznání

Obecně nepodávají daňové přiznání osoby, které mají pouze příjmy od daně osvobozené, jako jsou nemocenské a sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti atd. Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, tzn. příjmy z dohod o provedení práce do 5000 Kč bez podepsaného daňového prohlášení nebo příjmy z autorských honorářů do 7000 Kč od téhož plátce a další. Čtěte více: Kdy nepodáváme daňové přiznání? Vysvětlujeme na příkladech 

V souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podává daňové přiznání:

 • každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Daňové přiznání však se podává v případě, že tyto příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale byla vykázána daňová ztráta,
 • zaměstnanec s podepsaným daňovým prohlášením, který pobírá příjmy z jednoho nebo více zaměstnání souběžně, dále pokud je jeho jiný příjem z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje vyšší než 6000 Kč. Čtěte také: Měli jste v roce 2011 více zaměstnavatelů? Podáváte daňové přiznání

Termíny pro podání přiznání a přehledů

Nezbytné je vědět v jakých termínech se daňová přiznání, přehledy ČSSZ i příslušné zdravotní pojišťovně podávají a v jakých termínech nejpozději zaplatit doplatky. Samozřejmě se jedná o daňové přiznání, které nezpracovává daňový poradce, respektive bez prodlouženého termínu pro jeho podání. Čtěte také: Komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

Formulář Termín podání Termín pro doplatek
Daňové přiznání 2. 4. 2012 2. 4. 2012
Přehled pro ČSSZ 2. 5. 2012 do 8 dnů od podání přehledu, nejpozději 10. 5. 2012
Přehled pro zdravotní pojišťovnu   2. 5. 2012 do 8 dnů od podání přehledu, nejpozději 10. 5. 2012

Způsoby podání daňového přiznání

Pro podání daňového přiznání je možné využít originálních papírových tiskopisů, které jsou k dispozici na finančních úřadech, případně vytištěných z počítače. Dále jsou vhodné chytré interaktivní formuláře nebo rychlé podání přes portál České daňové správy. Čtěte také: Vykašlete se na papírové formuláře, podejte daňové přiznání elektronicky 

Před samotným vyplněním daňového přiznání si připravte příslušné doklady. Tedy například Potvrzení od zaměstnavatele o zdanitelných příjmech, smlouvy a příslušná potvrzení k uplatnění nezdanitelných částí základu daně a potvrzení prokazující nárok na slevy na dani a daňová zvýhodnění. Nezdanitelné části základu daně snižují daňový základ, slevy na dani a daňová zvýhodnění naopak sníží vypočtenou daň. Čtěte také: Jaké chyby nejčastěji děláte v daňovém přiznání? Podívejte se

Čtěte také: 

Nezapomeňte na vyplnění příloh

Fyzické osoby podávají daňové přiznání na příjmy dle § 6 až 10 zákona o daních z příjmů. Podle toho, o jaký příjem se jedná, se také uvádí v daňovém přiznání, případně v příloze k daňovému přiznání. Čtěte také: Využijte interaktivní daňové přiznání. Máme pro vás návod

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy: 

 • ze závislé činnosti a funkční požitky (paragraf 6) – uvádí se na druhé straně daňového přiznání
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (paragraf 7) – uvádí se v samostatné Příloze č. 1
 • příjmy z kapitálového majetku (paragraf 8) – uvádí se na druhé straně daňového přiznání
 • příjmy z pronájmu (paragraf 9) – uvádí se v samostatné Příloze č. 2 
 • ostatní příjmy (paragraf 10) – uvádí se v samostatné Příloze č. 2

Server Podnikatel.cz se podrobně věnoval i jednotlivým druhům příjmů. V článku Musejí se úroky z běžného účtu danit je objasněna problematika příjmů z kapitálového majetku pocházejících z ČR i ze zahraničí. Článek Jak zdanit příjmy z pronájmu po­pisuje rozdílný způsob zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí podle toho, zda jsou nebo nejsou součástí obchodního majetku. Čtěte také: Daňové přiznání není jen jeden formulář. Nezapomeňte na přílohy a potvrzení

Jak na daňové přiznání? Poradí Daňový speciál

Skutečné nebo paušální výdaje? 

Před samotným vyplněním daňového přiznání by měl mít podnikatel jasno o uplatnění výdajů. Tedy zda příjmy sníží skutečnými prokazatelně doloženými výdaji či zda využije výdajů paušálních, tj. stanovených procentem z příjmů. Čtěte také: Jak na skutečné výdaje v daňovém přiznání? Čtěte jednoduchý návod 

Výši jednotlivých paušálů upravuje § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jestliže tedy poplatník neuplatňuje výdaje skutečné, tj. prokazatelně vynaložené, může využít paušální výdaj ve výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných – přehled živností řemeslných,
 • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných) – jedná se o živnosti volné, koncesované a vázané – přehled živností volných, koncesovaných a vázaných,
 • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti – jedná se o například o autorské honoráře, příjmy z nezávislých povolání (lékaři, daňoví poradci), dále příjmy tlumočníků, znalců, insolvenčních správců a další, 
 • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Připomínáme, že paušál obsahuje veškeré poplatníkovi výdaje. Žádné další výdaje již uplatnit nelze, tzn. ani odpisy či zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění (to ostatně není možné ani u skutečných výdajů). Samozřejmě není povolena ani kombinace paušálních výdajů a výdajů skutečných. Je třeba se rozhodnout pro jeden způsob. Buďto paušální výdaje na všechny příjmy z podnikatelské činnosti či jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo výdaje skutečné, tj. prokazatelně doložené. Čtěte více: Vyplnění daňového přiznání s paušálem. Otázka několika minut 

Pro orientační výpočet daňové povinnosti využijte: Daňový kalkulátor 2011

Nezapomínejme na spolupracující osoby

V určitých případech může být výhodné i využití institutu spolupracujících osob podle § 13 zákona o daních z příjmů. Zejména, pokud spolupracující osoba (manželka, rodič či dítě podnikatele žijící ve společné domácnosti) nemůže z důvodu nízkých příjmů plně využít nezdanitelné částky a slevy na poplatníka. Přerozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby má smysl také v případě vedlejší výdělečné činnosti z pohledu sociálního pojistného. Díky limitu pro OSVČ vedlejší lze dosáhnout velké úspory na odvodech důchodového pojištění. Čtěte více: Spolupracující osoby v daňovém přiznání

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Přestože OSVČ podávají přehled o příjmech a výdajích o měsíc později než daňové přiznání, řada z nich tak činí dobrovolně ve stejném termínu. I zde je možné využít papírové tiskopisy či interaktivní formuláře nebo elektronické podání. 

nástroje v mkt - tip

Čtěte více: 

Foto: www.isifa.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).