Hlavní navigace

Evidenční list důchodového pojištění posílejte elektronicky

21. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel, který má zaměstnance, podává evidenční listy důchodového pojištění za každý kalendářní rok nejpozději do 30.4. Letos však může mít zamotanou hlavu s počtem dnů vyloučené doby.

ELDP, evidenční list důchodového pojištění, povinně vedou zaměstnavatelé. Je to jedna ze základních povinností uložených Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaměstnavateli. Pravidelně se vyplňuje a odevzdává ELDP do 30. dubna u zaměstnanců, u kterých trvala výdělečná činnost k 31. prosinci. Zaměstnavatel má povinnost vyplnit ELDP do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů při skončení pracovního poměru v průběhu kalendářního roku. Čtěte více: Kdy vyhodit zaměstnance? Jen v zákonem povolených případech

ELDP lze vyplnit do třídílného tiskopisu psacím strojem nebo lze použít tiskopis jednodílný, který se vyplňuje pomocí výpočetní techniky. Pro elektronické zpracování ELDP je k dispozici na webových stránkách ČSSZ aplikace, která umožní vyplnit elektronicky ELDP běžnému uživateli počítače bez větších nároků jak na znalosti výpočetní techniky, tak i na technické vybavení.

Stahujte dokumenty na serveru Podnikatel.cz.

Aplikace umožní vyplnit údaje do barevného originálu a následně tisk dvou stejnopisů na kancelářský papír. Není možné ELDP vytisknout pouze na kancelářský papír a odeslat ho na příslušnou ČSSZ. Pokud toto uděláte, můžete čekat, že budete v brzké době vyzváni ČSSZ k nápravě.

ELDP nemusí být odeslán na ČSSZ pouze v listinné podobě. Evidenční listy lze zasílat i v elektronické podobě, a to prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo za pomocí paměťového média, např. CD nebo diskety. ČSSZ tento způsob upřednostňuje. I pro zaměstnavatele plynou z tohoto způsobu jisté výhody, Portál veřejné správy je zaměstnavateli dostupný 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Elektronické odeslání může ale použít pouze ten zaměstnavatel, který si zřídil elektronický podpis formou kvalifikovaného certifikátu. Kvalifikovaný certifikát má univerzální použití jako elektronický podpis pro orgány státní správy i další instituce. ČSSZ dříve vydávala podpisové klíče, které slouží pouze pro komunikaci organizací s ČSSZ. Čtěte více: Podepište se elektronicky a ušetříte cestu na úřad

Co vše vyplnit v ELDP?

V záhlaví ELDP se uvádí typ ELDP, který se vyplní jako dvoumístný kód. Typ ELDP definuje charakter, zda se jedná o list původní, opravný nebo rekonstruovaný. Zaměstnavatel uvádí také místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. V záhlaví se vyplní kalendářní rok, za který se ELDP podává. V další části se vypíše identifikace pojištěnce (Oddíl 1). Uvádí se jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození, adresa atd. Čtěte více: Vyplňujeme evidenční list důchodového pojištění (1)

Oddíl 2 ELDP slouží k zaznamenání údajů o průběhu pojištění v daném roce. V poslední části, tj. Oddíl 3, vyplní zaměstnavatel své identifikační údaje. V této části je vymezen prostor po podpis jak zaměstnance, který dává souhlas s uvedenými údaji, tak zaměstnavatele. Čtěte více: Vyplňujeme evidenční list důchodového pojištění (2)

Je věková hranice (63 let) pro odchod do důchodu přiměřená?

Zaměstnanec musí s údaji, které uvádí zaměstnavatel na ELDP, souhlasit

Zaměstnancům musí podnikatel také ELDP vydat, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP na správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec si vyplněné údaje překontroluje, pokud se zápisem zaměstnavatele nesouhlasí, požádá o nápravu. Jestliže zaměstnavatel návrhu zaměstnance o změnu údajů nevyhoví, žádá zaměstnanec o nápravu příslušnou ČSSZ. Ta o sporu zaměstnance a zaměstnavatele vydá pravomocné rozhodnutí, které lze napadnout žalobou.

Počítání vyloučené doby

Vyloučené doby se vykazují v počtu kalendářních dnů. V úhrnu se uvádí na ELDP v údaji Dny. Do vyloučené doby se uvádí doba trvání omluvených důvodů, především se uvádí doba dočasné pracovní neschopnosti a doba karantény, doba ošetřování a péče o dítě, doba před porodem. Vyloučená doba se uvádí, pokud se nekryje s dobou pojištění, kdy měl zaměstnanec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu. V roce 2008 jsme se dočkali hned několika změn, které se týkaly výplaty nemocenských dávek. Čtěte více: Nemocenská 2008 včera, dnes a zítra

Lze ale říci, že se počty dnů pracovní neschopnosti započítávají v roce 2008 do vyloučené doby, pokud zaměstnavatel zaměstnanci neposkytl kompenzaci ušlých příjmů za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Jak vyplnit vyloučenou dobu v ELDP v roce 2009?

Do vyloučené doby se uvádí doba dočasné pracovní neschopnosti, přičemž od ledna 2009 se nemocenská poskytuje až od 15. dne, za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti se náhrada nevyplácí vůbec. Od 4. do 14. kalendářního dne přísluší zaměstnanci náhrada mzdy. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009

školení účto leden 23 Kučerová

Někteří zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům kompenzaci příjmů i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jak se tedy nemoc vykáže do vyloučené doby v ELDP? Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnancům finanční kompenzaci ušlých příjmů za první dny trvání pracovní neschopnosti, nelze tyto dny započítat do vyloučené doby z důvodu nemoci. Obdobně nelze do vyloučené doby započítat dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud zaměstnavatel poskytuje zvýšenou náhradu mzdy, která přesahuje částku osvobozenou od odvodu pojistného, tj. předepsanou náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.

Novinka v roce 2009: zaměstnání malého rozsahu

U nemocensky pojištěných osob se od 1.1.2009 sleduje, zda se jedná o zaměstnání podle § 6 Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění nebo zda jde o zaměstnání malého rozsahu podle § 7 zmíněného zákona. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je pojištěn zaměstnanec jen v těch kalendářních měsících, ve kterých přesáhl započitatelný příjem alespoň výši rozhodného příjmu, aktuálně 2000 Kč.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).