Hlavní navigace

Jak čerpat ošetřovné, když onemocní člen domácnosti?

24. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Údaje na žádosti o dávku ošetřovné vyplňuje převážně žadatel. Bezchybné vyplnění i podmínky čerpání však prověřuje zaměstnavatel. Nově se mohou příjemci dávky v péči o nemocného dokonce vystřídat.

S novým zákonem o nemocenském pojištění se objevila i nová podoba tiskopisů k uplatnění jednotlivých nemocenských dávek. Dávka ošetřovné je zřejmě druhou nejčastěji uplatňovanou nemocenskou dávkou. Jejímu čerpání přechází bezchybné vyplnění tiskopisu žádosti. Čtěte více: Vyznáte se v nových tiskopisech pro uplatnění nemocenské?

Co je ošetřovné?

Na ošetřovné (dříve nazývané ošetřování člena rodiny neboli OČR) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože pečuje o nemocného člena domácnosti. Stejně tak i o zdravé dítě mladší deseti let, v případě, že je z důvodu havárie, epidemie, karantény nebo jiné nepředvídané události uzavřeno školské nebo dětské zařízení. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku 

Na ošetřovné nemá nárok příjemce:

  • peněžité pomoci v mateřství (PPM),
  • rodičovského příspěvku.

To samozřejmě neplatí v případech, kdy se příjemce těchto dávek nemůže starat o dítě pro vlastní nemoc, nařízenou karanténu nebo úraz.

Banner - Zákony 2009

Od roku 2009 je nově umožněno se v péči o člena rodiny střídat. Ošetřovné tak náleží vždy postupně jen jedné osobě. Vystřídání je ovšem možné pouze jednou za dobu pobírání dávky. Podpůrčí doba u ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dnů. V případě osamělého zaměstnance, pečujícího o alespoň jedno dítě ve věku do 16 let s neukončenou povinnou školní docházkou, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů. Po dobu hospitalizace dítěte se běh dávky zastaví. Čtěte více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská

Někteří pojištěnci nemají dle zákona o nemocenském pojištění na ošetřovné nárok. Patří sem například zaměstnanci malého rozsahu. Dále také osoby samostatně výdělečně činné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno pouze nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

Jak nemocenskou dávku ošetřovné uplatnit?

K uplatnění nemocenské dávky slouží tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).

Ošetřující lékař rozhodne o:

  • Potřebě ošetřování v den jejího zjištění. Může rozhodnout i dřívějším dnem, nejvýše však 3 kalendářní dny přede dnem zjištění.
  • Ukončení potřeby ošetřování v den jejího zjištění.

Tiskopis se nově skládá z pěti dílů:

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – (se žlutým pruhem) – slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti, zůstává pojištěnci.

II. díl – Rozhodnutí o potřebě ošetřování (bez pruhu) – zasílá lékař na příslušnou OSSZ.

III. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – (s červeným pruhem) – zaměstnavatel odesílá spolu s přílohou příslušné OSSZ.

IV. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) – (s červeným pruhem) – odesílá zaměstnavatel příslušné OSSZ.

V. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) – (bez pruhu) – odesílá příslušné OSSZ lékař po ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pro zaměstnavatele jsou samozřejmě nejdůležitější díly s červeným pruhem, tedy díl III. a IV. Jejich bezchybné vyplnění je důležité, jelikož po zjištění nedostatků vrací příslušná OSSZ tiskopis k doplnění.

III. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

Zaměstnanec (žadatel o dávku) vyplní v části B osobní údaje, tj. jméno a příjmení, rodné číslo, přesnou adresu a rodinný stav. Důležitý je i údaj o případném soužití s druhem nebo v registrovaném partnerství. Jen osamělý zaměstnanec má totiž nárok na podpůrčí dobu v délce 16 dnů.

Dále údaje o dítěti nebo jiném členu domácnosti, o kterého je pečováno. Na ošetřovné není nárok v případě, že o dítě pečuje osoba pobírající na toto dítě peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Výjimkou je jen nemoc této osoby. Proto je nezbytný údaj o pobírání nebo nepobírání těchto dávek. Čtěte více: Maximální výše mateřské pro podnikatelky? Není problém

Žadatel o dávku dále vyznačí, zda žije s ošetřovanou osobu ve společné domácnosti. Společná domácnost není nutná pouze v případě rodičů dítěte mladšího 10 let, například v případě jejich rozvodu.

Poslední část je věnována způsobu zaslání výplaty dávky. Žadatel uvede, stejně jako v případě nemocenského, zda žádá OSSZ o zaslání dávky převodem na svůj bankovní účet nebo zaslání poštovní poukázkou na zvolenou adresu. Při zaslání poštovní poukázkou hradí příjemce náklady na doručení. A to odečtením poplatku při výplatě dávky na poště. Čtěte více: Nemocného zaměstnance ve zkušební době propustit nelze 

Žadatel neopomene k vyplněné žádosti připojit podpis včetně data a předá žádost zaměstnavateli k odeslání na příslušnou OSSZ.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

IV. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

Žadatel opět vyplňuje jen část B, tj. zadní stranu tiskopisu. Doplní své osobní údaje. Dále údaje o osobě, o kterou je pečováno a dobu péče ve dnech.

Další část slouží k případnému vystřídání v péči o ošetřovanou osobu. Vyplňuje se jen při předání této osoby jinému pečujícímu. Uvedou se osobní údaje této osoby. Ta potom podává vlastní žádost o dávku tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“ doloženou fotokopií IV. dílu Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče).

Nejčastěji opomíjenou částí žádosti o ošetřovné jsou údaje o zaměstnavateli. Doplní se název zaměstnavatele a jeho adresa. Žadatel opět nesmí zapomenout na podpis a datum vyplnění žádosti. Čtěte více: Víte, jak náročné je být zaměstnavatelem?

MM_socky3

Zaměstnavatel už jen dopíše den nástupu zaměstnance do práce, počet kalendářních dnů podpůrčí doby ošetřovného, tj. maximálně 9 nebo 16 kalendářních dnů, v případě osamělého zaměstnance. Samozřejmě nezapomene na podpis a na razítko.

Před odesláním na příslušnou OSSZ je vhodné tiskopis okopírovat a založit do mzdových dokladů. Kopii tiskopisu žádosti je možné použít i v případě uplatnění ošetřovného z více pojištění, tj. při souběhu více zaměstnání.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).