Hlavní navigace

Kdo podcení plánování růstu, může podnik přivést ke zkáze

21. 9. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Když podnikateli obchody vynáší a výroba jde na odbyt, snaží se svoji činnost rozšiřovat. To s sebou ale nese určitá rizika. Jak by měl tedy podnik správně růst?

Známkou úspěšného podnikání je bezesporu plný odbyt vyrobené produkce. Takový podnikatel pak touží své aktivity rozšířit, prodeje zvýšit a dosáhnout tím ještě vyššího zisku. Růst podniku je ale věcí komplikovanou, kterou by neměl žádný zkušený podnikatel podcenit. Nejenže s sebou přináší problémy a činnosti, které dříve podnikatel řešit nemusel, ale ještě předtím je nutné vybrat tu správnou růstovou strategii. Ta musí být danému podniku ušita na míru.

Růst podniku – podnik v dané komoditě nebo části trhu zvyšuje objem prodeje na základě zájmu trhu o jeho produkci, podnikání je ziskové

Růst je součástí životního cyklu podniku a střídá počáteční zakládací fázi. K růstu může ale také dojít po delším, stabilizovaném působení podniku na trhu, kdy se z určitého důvodu zvýší poptávka po prodávaném artiklu či službě. První rozhodnutí, které musí podnikatel udělat, se pak týká tempa růstu. Příliš pomalé tempo může ochladit nadšení kupujících, rychlou expanzi zase nemusí podnikatel organizačně či finančně zvládnout.

Rychlý růst obvykle znamená narušení dosavadního vysoce účinného správního a provozního systému, varuje ve své knize Přežije váš podnik? Roger Bennet, a doporučuje rozšiřovat podnikatelské aktivity obezřetně a systematicky. To, že podceněný rozvoj firmy může mít dalekosáhlé následky, dosvědčuje i profesor Ján Košturiak z Fraunhofer IPA Slovakia: Nesprávné zvládnutí fáze růstu může vést k vážným problémům – od ztráty trhů a zákazníků při nekontrolovatelném růstu, až po ztrátu pružnosti a inovativnosti při byrokratickém systému řízení. Čtěte také: Tvrdost v řízení neznamená vždy výhru, kamarádství taky ne

Problémem růstu může být i nedostatek hotovosti

Nejpalčivější problémy, které mohou podnikatele při rozšiřování podniku zaskočit nebo ho dokonce přivést ke krachu, se týkají financí. Navzdory tomu, že se zákazníci o zboží perou a počet objednávek vzrůstá, může se podnikatel dostat do finančních potíží. Ty způsobí především zvýšená potřeba nákupu surovin, strojů a také růst mzdových nákladů. Za vyrobenou produkci totiž podnikatel nedostane zaplaceno dříve, než se prodá. Podnikatel tak v podstatě nemá jak uhradit dodavatelské faktury.

Dostal se váš podnik v souvislosti s jeho růstem do potíží s hotovostí?

S expanzí firmy na sebe podnikatel bere větší riziko. Rostoucí množství větších odběratelů většinou prodlužuje úhrady, protože se zboží prodává především na faktury. Tím se zvyšuje pravděpodobnost nedobytných pohledávek, tj. takových, u kterých se podnikatel vzdal naděje na zaplacení. Podnikatel se pak opět potýká s nedostatkem finančních prostředků, kterými by mohl podpořit rostoucí objem zakázek.

Na nákup dalších strojů, aby splnil smluvené zakázky, potřebuje podnikatel nejen další peníze, ale také další prostor. Náklady na jejich provoz se tak dále promítají do zvýšených finančních potřeb. Východiskem peněžní nouze může být například krátkodobý úvěr u banky. Ten se ale prodraží díky vysokým úrokům. Čtěte také: Potřebujete peníze na podnikání? Pozor, úvěr není půjčka 

Také personální otázky mohou podnikateli připravit nepříjemné překvapení. Je proto nutné, aby si dopředu formuloval základní představy o rozšiřování podniku v této oblasti. Musí vědět, že s rostoucími potřebami nových zaměstnanců rostou i administrativní náklady a nároky na prostor (nové kanceláře, nové stroje a podobně). Nedotaženým řízením zaměstnanců se také může stát, že se nově přijatí pracovníci dostatečně nezaběhnou v chodu firmy, čímž klesne jejich produktivita práce. Dojít může také k tomu, že pracovníci předstírají mimořádnou vytíženost.

Ukazatele napoví, co se s podnikem děje

Aby se podnikatel vyhnul zmíněným neduhům, které provázejí růst firmy, měl by se především naučit sledovat a vyhodnocovat různé ukazatele. Zpracovávat by se měly hned od počátku podnikání, aby mohl podnikatel lépe porovnávat dosažených výsledků. Pozornost by se tak měla upřít například na sledování cash flow, likvidity, rentability, obratovosti zásob nebo produktivity práce a strojů. Zejména analýza likvidity společně s plánováním cash flow dokáže podnikateli zajistit i při expanzi firmy dostatečné množství finančních prostředků. Čtěte také: Při žádosti o provozní úvěr často rozhoduje cash-flow firmy

Recept na správný postup při rozšiřování podniku má i profesor Košturiak. Shrnuje jej do deseti základních bodů. Připouští ale, že růst firmy vyžaduje komplexní přístup.

Zvládnutí růstu firmy podle prof. Košturiaka v deseti bodech:

  1. Plánovat a řídit budoucnost z přítomnosti
  2. Řídit firmu zákazníkem
  3. Oddělovat operativu od strategie
  4. Zaměřit se na tok hodnot
  5. Řídit tok informací a znalostí ve firmě
  6. Standardizovat a vizualizovat nejlepší praktiky
  7. Budovat otevřenou týmovou firemní kulturu
  8. Nedělat z nejlepších lidí „tažné koně“, ale trenéry a kouče
  9. Inspirovat se od nejlepších, ale nekopírovat
  10. Zachovat si flexibilitu

Trochu jinak si růst firmy představuje Roger Bennet. Ten klade důraz především na to, aby podnikatel své aktivity rozšiřoval opatrně. Vyhne se tak podezření možné konkurence, která by mohla jeho úspěšné podnikání negativně ovlivnit, a neohrozí chod firmy nebezpečně vysokými závazky.

Bennet doporučuje spíše nenápadný růst například intenzivnějším využitím vlastních kapacit, nákupem jiného podniku nebo subdodávkami. Poukazuje tak na možnosti, kdy podnik při své expanzi nemusí spoléhat jen na své vlastní zdroje, získané především ze zisku, ale také na externí pomoc jiných subjektů.

Kapitál expanzi podporuje

Možností, jak zajistit růst podniku, je několik. Bez cizí pomoci může podnikatel navýšit základní kapitál firmy. Zejména prostředky získané prodejem akcií vyřeší podnikateli nedostatek peněz. To se ale týká především velkých podniků, které jsou akciovými společnostmi. Podniky, které nemají tak silnou kapitálovou základnu, o kterou by svůj růst opřely, se tak musí spolehnout na banku nebo zvolí jiný způsob expanze.

Na růst malého či středního podniku jsou finanční instituce často ochotny poskytnout úvěr. Banky přehodnotily míru rizika v tomto rychle rostoucím sektoru ekonomiky a chtějí participovat na trhu, který se rovněž rozšířil v souvislosti s podporou podnikání ze strukturálních fondů EU, potvrzuje pozitivní trend Václav Kupka, analytik Českého statistického úřadu. Dokládá to i fakt, že za poslední roky rostl objem investičních úvěrů poskytovaný bankami právě malým a středním firmám.

Pokud se podnikatel nechce zadlužit, nabízí se mu další možnosti. Růst podniku může zařídit například fúzí, joint ventures, konsorciem nebo se k podnikání může připojit tichý společník s kapitálem, připraveným podnikateli poskytnout. Čtěte také: Nebojte se fúze. I když je složitá, dá se zvládnout

nástroje v mkt - tip

Fúze – sloučení nebo splynutí podnikatelských subjektů

Join Ventures – podnik s kapitálovou účastí dvou a více subjektů

Konsorcium – sdružení podnikatelských subjektů vytvořené k realizaci určité zakázky

Tichý společník – osoba, která se podílí na podnikání například vkladem kapitálu na základě smlouvy o tichém společenství

Na růst jdou i peníze z fondů

Finanční prostředky mohou na rozvoj podnikání doputovat také formou veřejné podpory ze státních fondů či fondů Evropské unie. V současné době i v souvislosti s ekonomickou recesí se jich nabízí mnoho. Nejvýznamnější na domácím poli pro malé a střední podniky je Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který sbírá peníze z Evropského sociálního fondu i ze státního rozpočtu. Za letošní rok plánuje rozdělit více než 17 miliard korun.

OPPI skýtá desítku jednotlivých programů podporujících růst podniku v různých oblastech. Zaměřuje se zejména na inovační aktivity, ale podporuje také realizaci rozvojových podnikatelských projektů, zavádění nových technologií (včetně informačních) či zvýhodňuje záruky k úvěrům. Také Program rozvoje venkova ČR představuje možnost, jak rozšiřování podnikatelských aktivit financovat. Čtete také: Jak financovat své podnikání z fondů EU?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).