Hlavní navigace

Optimalizujte výši daně z příjmů už dnes

18. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sotva jsme podali daňová přiznání za rok 2007, už přemýšlíme, jak optimalizovat výši daně z příjmů za rok 2008. Finanční řízení podniku není jen o zisku. Neplaťte na daních více, než musíte.

Možná přemýšlíte, co změnit, abyste na poslední chvíli nemuseli dohledávat náklady. Nebo máte příležitost vydělat nějaké peníze a nevíte, jak to bude s daňovým přiznáním? Server Podnikatel.cz se pokusí poskytnout několik tipů, které vám pomohou při optimalizaci daně z příjmů.

Příjmy fyzických osob do  15 000 Kč – nepodáváte daňové přiznání

Osoby, jejichž příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhnou v roce 2008 částku 15 000 Kč, nemají povinnost podávat daňové přiznání. Nezapočítávají se příjmy, u kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Toto se nevztahuje na podnikatele, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, i když vykazují daňovou ztrátu.

Daňové přiznání není povinna podat osoba, která má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků u jednoho nebo postupně od více plátců daně (pokud má podepsané prohlášení) a nemá jiné příjmy z podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu vyšší než  6000 Kč.

Příležitostné příjmy

zákoně o daních z příjmů upravuje § 10 ostatní příjmy fyzických osob. Mezi ostatní příjmy jsou řazeny i příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí. Příležitostné příjmy mohou plynout i ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny příležitostné příjmy, jejichž úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. Pokud vaše příjmy přesáhnou tuto částku, daní se veškeré příležitostné příjmy, ne pouze příjmy větší než 20 000 Kč.

Příklad

Příjem pana Honzíka za příležitostný pronájem zahradní techniky v úhrnu za rok 2008 byl 19 900 Kč. Tyto příjmy nebudou daněny. V případě, že by příjem byl 20 005 Kč, přesáhne hranici danou zákonem, daní se celková částka 20 005 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že se nemusíte obávat příležitostného příjmu, který nepřesáhne hranici 20 000 Kč.

Jak snížit daňový základ?

Zákon o daních z příjmů uvádí v § 34 odčitatelné položky, které snižují základ daně. Bylo by škoda některou z těchto položek nevyužít.

Co lze odečíst?

 • daňovou ztrátu, která vznikla v předchozích zdaňovacích obdobích,
 • od základu daně lze odečíst 100 % výdajů vzniklých při realizaci projektů výzkumu a vývoje,
 • 50 % částky, kterou podnikatel vypořádal v období 1993 – 2005 oprávněným osobám jejich majetkový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb., o vypořádání majetkových nároků v družstvech,
 • 50 % částky, kterou ve zdaňovacím období vypořádá oprávněným osobám jejich majetkový podíl z titulu vypořádání majetkového podílu.

Uplatnění vypořádání majetkového podílu je možné, pokud je tento majetkový podíl evidován vůči členovi nebo společníkovi jako závazek.

Nejčastější odčitatelnou položkou je daňová ztráta. Daňovou ztrátu lze odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích, které následují bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Díky daňové reformě již zákon o dani z příjmů nepředepisuje minimální základ daně, svou ztrátu z minulých let použijete k minimalizaci základu daně případně až na 0.

Nejste si jisti postupem – požádejte o závazné posouzení skutečnosti!

Můžete požádat správce daně – finanční úřad o závazné posouzení skutečnosti, zda máte na snížení daňového základu nárok. Finanční úřad vám zašle rozhodnutí o závazném posouzení skutečnosti. Pokud vyplníte daňové přiznání podle závazného posouzení, není již vaše daňové přiznání napadnutelné.

Investiční pobídky a daň z příjmů

Bohužel, investiční pobídky pro menší podnikatelské subjekty nejsou příliš aktuální. V České republice je nastaven systém investičních pobídek podle druhu investičních projektů. V současné době česká vláda nabízí podporu zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a podporuje projekty v oblasti strategických služeb a technologických center. Pobídky jsou určeny jak českým, tak i zahraničním investorům.

Formy investiční pobídky:

 • sleva na dani z příjmů – týká se právnických osob,
 • podpora na vytvářená pracovní místa,
 • podpora na školení a rekvalifikace,
 • dotace na podnikatelskou činnost.
Investiční pobídky se ale např. pro sektor zpracovatelského průmyslu týkají pouze podniků, které mohou investovat více než 50 mil. Kč. Není tedy aktuální pro malého podnikatele, živnostníka.

Program pro tvorbu nových pracovních míst se týká regionů nejvíce postižených nezaměstnaností. Investoři mohou žádat finanční podporu na tvorbu nových pracovních míst nebo podporu na rekvalifikaci a školení zaměstnanců. Výše hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí podle míry nezaměstnanosti 100 až 200 tis. Kč.

Více informací o investičních pobídkách získáte na internetových stránkách agentury CzechInvest.

Zákon o daních z příjmů upravuje podmínky poskytnutí slevy na dani z příjmů u poplatníků, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky, paragrafem 35a.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. I přesto, že nemáte více než 25 zaměstnanců, je možné uplatnit slevy na dani, pokud osobu se zdravotním postižením zaměstnáte.

skoleni_27_5

Poplatník – fyzická i právnická osoba, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením, má nárok podle § 35 zákona o daních z příjmů uplatnit slevy na dani:

 • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením nebo poměrnou část z této částky,
 • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením nebo poměrnou část,
 • právnické osoby, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, mohou odečíst až polovinu vypočítané daně.

O co ještě lze upravit základ daně, případně daň?

Nezapomínejte na:

Anketa

Kdo vám radí v otázkách snižování základu daně?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).