Hlavní navigace

Počty OSVČ se zvyšují. O jaké živnosti je zájem?

30. 10. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Počty OSVČ rostou i přes neutěšenou hospodářskou situaci. Jedná se o nezaměstnané, kteří se rozhodli namísto marného hledání práce postavit na vlastní nohy, ale i o „zaměstnance“ pracující tzv. na živnostenský list.

Krize – nekrize, počty samostatně výdělečných osob rostou. Dle aktuálních údajů České správy sociálního zabezpečení se k 31. srpnu 2009 zaregistrovalo o 24,5 tisíce více OSVČ než ve stejném období roku 2008. U osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost vedlejší došlo ve stejném období ke snížení o 2,8 %. V praxi to znamená, že ubylo především těch lidí, kteří samostatnou výdělečnou činnost buď nevykonávali jako jediný zdroj příjmu, či byli v systému sociálního pojištění evidování, ale aktivně nepodnikali, sděluje v tiskové zprávě Kamil Vařecha, tiskový mluvčí ČSSZ.

Čím to, že počty OSVČ i v době recese rostou?

Předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda, se obává, že mnoho nových OSVČ by mohlo pocházet z jiných zemí, zejména pak východních. Protože mám ale informace, že řada renomovaných velkých firem zaměstnává na IČO, tak hledejme ten nárůst i v tomto problému, míní Danda. ČSSZ nesdělila, zda se skutečně jedná o cizince. Podle Kamila Vařechy totiž evidují pouze počet OSVČ vykonávajících činnost. Z tohoto počtu dále ty OSVČ, které mají povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, a ty, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Žádná další kritéria nesledují.

Ovšem informaci o zastřeném zaměstnaneckém vztahu potvrzuje Mikuláš Procházka, marketing manager společnosti Grafton Recruitment. Je pravda, že některé firmy o tzv. švarcsystému uvažují či jej dokonce aplikují. Evidujeme vyšší počet OSVČ, zejména na obchodních pozicích. Obvykle se jedná o samostatné obchodníky s produkty či ve službách, sděluje Procházka. Dodává, že u nezaměstnaných je naproti tomu relativně malá ochota nastoupit na tento typ spolupráce. Úspěšnost vyhledání kandidátů na OSVČ je samozřejmě podstatně nižší, než na pracovní smlouvu. Ačkoliv se dá očekávat, že firmy budou tento typ spolupráce nabízet, bude náročné najít vhodné zaměstnance, kteří na ni přistoupí. Většina uchazečů o zaměstnání upřednostní raději smlouvu na dobu určitou než spolupráci na OSVČ. Čtěte více: Návrat švarcsystému, ukázky české vychytralosti, asi nehrozí

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Odkud jste získali zdroje na počátku svého podnikání?

Statistiky však ukazují, že spolu s nárůstem počtu podnikatelů, klesá i počet zaměstnanců. Velkou část logicky tvoří nezaměstnaní. V ostatních případech se jedná o nově zaregistrované osoby samostatně výdělečně činné, ať už jde o skutečné podnikatele či jen „zaměstnance“ pracující na živnostenské oprávnění. Firmy samozřejmě mohou zadat práci podnikatelům s živnostenským oprávněním. Problém je, když tito podnikatelé využívají běžné firemní zařízení a pomůcky k práci. V tom případě se jedná o nelegální zastřený zaměstnanecký vztah. „Zaměstnavatel“ tím samozřejmě šetří na povinných odvodech sociálního a zdravotního pojistného.

K situaci se vyjadřují i odbory. Podle tiskové mluvčí Jany Kašparové Českomoravská konfederace odborových svazů nikdy nevystupovala proti daňovým zvýhodněním živnostníkům, ale vždy upozorňovala na velké nebezpečí pro sociální systém a státní finance, když se tzv. švarcsystém stane cestou k obcházení placení pojistného. Vždy jednoznačně odmítala legalizaci švarcsystému. Jde o diskriminaci normálních zaměstnanců, kteří odvádějí do systému daleko vyšší částky než ti, co vykonávají stejnou práci, ale zneužívají nízkých odvodů prostřednictvím OSVČ. Často jsou lidé nuceni tuto formu přijmout, aby zaměstnání získali. Zarážející jsou ale např. prosperující IT firmy, kde takřka každý zaměstnanec je OSVČ. Jde i o dumping mezi firmami, které si takto nefér způsobem vylepšují konkurenceschop­nost, dodává Kašparová. Čtěte více: Švarcsystém zřejmě znovu vstoupí do hry, podnikatelé to vítají

O které živnosti je zájem?

Konkrétní počty nových OSVČ poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nárůst podnikatelů mezi zářím 2008 a zářím 2009 je 60 930, z toho 41 919 fyzické osoby a 19 011 právnické osoby. Nejžádanější je pak živnost volná, které je k 30.9.2009 1 719 183, meziroční nárůst o 13 680, uvedl pro business server Podnikatel.cz Matyáš Vitík z tiskového oddělení. Vývoj počtu jednotlivých živností ukazuje následující tabulka.

školení účto leden 23 Kučerová

Vývoj počtu OSVČ
Druh živnosti Počet OSVČ září 2008 Počet OSVČ září 2009 Nárůst
Projektová činnost ve výstavbě 31044 32342 1298
Vodoinstalatérství, topenářství 37719 39002 1283
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 37933 40342 2409
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 42478 45200 2722
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 42730 46201 3471
Opravy silničních vozidel 44581 45719 1138
Truhlářství, podlahářství 52618 54812 2194
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 68604 70458 1854
Silniční motorová doprava 76343 88708 12365
Zámečnictví, nástrojářství 82586 84674 2088
Zednictví 109600 113788 4188
Hostinská činnost 161268 167837 6569

Nové podnikatele podporují i úřady práce

Mezi novými OSVČ jsou i nezaměstnaní, kteří se sami rozhodli postavit na vlastní nohy nebo kterým se dlouhodobě nedařilo najít práci. V tom případě mohou pomoci úřady práce. Podpora uchazečů, kterým nelze zajistit zaměstnání jiným způsobem a rozhodnou se vytvořit pracovní místo k samostatné výdělečné činnosti, skutečně existuje, vysvětluje Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce v Liberci. Výše jednorázového příspěvku se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámením ve sbírce zákonů. Také podle míry nezaměstnanosti v okrese ve vztahu k republikové míře nezaměstnanosti. Příspěvek může dosáhnout čtyř nebo až šestinásobku této průměrné mzdy. Účelové využití příspěvku je jasně vymezeno v dohodě o poskytnutí příspěvku a je také náležitě kontrolováno. V případě nedodržení podmínek dohody ze strany OSVČ může dojít k vrácení příspěvku či jeho poměrné části. Čtěte více: Kolem dokola o pobírání podpory v nezaměstnanosti

Dodává, že v Libereckém kraji je v současné době v tomto programu zapojeno 142 osob samostatně výdělečně činných z řad bývalých uchazečů o práci. Realizují také tzv. miniprojekty. Podnikají ve službách, ve kterých uchazeči absolvují jeden z kurzů včetně poradenské činnosti. Tato aktivita je připraví na možnost tzv. zaměstnat sám sebe. O tyto miniprojekty je ze strany našich uchazečů poměrně velký zájem a osobně vnímám tuto možnost za dílčí řešení úbytku nabídek volných pracovních míst v době hospodářské krize. Pokud tito a jiní uchazeči předloží relevantní podnikatelský záměr, který schválí komise úřadu práce, získají podporu ve formě příspěvku, doplňuje Sadílková. Čtěte více: Proč chodit na „pracák“ kvůli krátkodobé nezaměstnanosti?

Jedná se o kurzy: Holičské a kadeřnické služby, Manikúra a modeláž nehtů, Pedikúra a modeláž nehtů, Kosmetické služby, Masérství pro sportovní a rekondiční masáže a Poradenská činnost zaměřená na poradenství pro přípravu k podnikání.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).