Hlavní navigace

Praktický návod k zatřídění prací pro přenesení daňové povinnosti

7. 9. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Generální finanční ředitelství nově k instalacím, opravám či údržbám různých zařízení pevně spojených s budovou v režimu přenesení DPH ve stavebnictví.

Přenesení daňové povinnosti zamotalo od nového roku hlavu nejednomu podnikateli. Generální finanční ředitelství (GFŘ) se jim snaží pomoci a zveřejňuje odpovědi na nejčastější otázky. Aktuálně připravilo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem přehled k zatřídění problematických prací, které mohou svým charakterem vázat jak na oddíl 43, tak na oddíl 33 klasifikace CZ-CPA. Jde o instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou. 

Čtěte také: Vysvětlujeme přenesení daňové povinnosti v příkladech

Přenesení daňové povinnosti

Otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.  Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud:

  • se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a
  • odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů – viz například informace GFŘ a navazující právní názory GFŘ a MF ČR).

Čtěte také: Reverse-charge jako největší legislativní komplikace roku 2012

GFŘ k zásadám pro aplikaci paragrafu 92e

Pro určení daňového režimu zdanitelného plnění je rozhodující skutečný obsah závazkového vztahu resp. tomu odpovídající skutečný obsah poskytovaného plnění. Je třeba správně vymezit plnění zejména z pohledu jeho samostatnosti (event. více samostatných plnění) versus určení plnění, které jsou součástí jiného plnění (tedy hlavního a vedlejšího plnění v rámci jednoho plnění). 

Generální ředitelství dále uvádí, že jestliže je služba hlavní stavební prací zatříděnou v kódu 41 až 43 CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti se uplatní na plnění jako celek. Tedy i na služby, jež jsou její součástí a které by jinak (pokud by byly poskytnuty samostatně) do režimu přenesení daňové povinnosti nespadaly, protože samy o sobě nepatří do kódů 41 až 43 CZ-CPA. 

Naopak pokud je poskytnuto plnění, kde hlavní je služba, která nespadá do kódu 41 až 43 CZCPA a není tak v režimu přenesení daňové povinnosti, neuplatní se tento režim ani na žádnou ze souvisejících poskytnutých služeb. Ty totiž sledují daňový režim služby hlavní a nezáleží na tom, jaký režim by se uplatnil, pokud by byla daná související služba poskytnuta
samostatně. Vždy se však musí jednat o skutečně vedlejší služby, které jsou součástí
hlavní služby. 

  1. Je uzavřen závazkový vztah na více hlavních služeb (služby spolu nesouvisí tak, aby je bylo možné kvalifikovat jako jedno plnění) – daňový režim musí být určen pro každou hlavní službu samostatně.
  2. Služba je součástí hlavní služby (služba vedlejší) – představuje nikoliv účel sám o sobě, nýbrž prostředek k užívání hlavní služby poskytovatele za nejvýhodnějších podmínek. Služba hlavní je zde službou dominantní.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).