Hlavní navigace

Vyvarujte se chyb v daňovém přiznání. Víme, které nejčastěji děláte

31. 3. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Termín pro podání daňového přiznání se již neúprosně blíží. Poradíme vám, které chyby podnikatelé v souvislosti s přiznáním nejčastěji dělají a na co všechno byste si měli dát při vyplňování formulářů pozor.

Špatné uplatnění slev dani, zmatky u nezdanitelných částek a daňového bonusu na dítě či absence povinných příloh. To jsou jen příklady těch nejčastějších chyb, které OSVČ při podávání daňového přiznání dělají. Server Podnikatel.cz proto přináší přehled všech možných chyb, kterých se podnikatelé podle odborníků v souvislosti s daňovým přiznáním nejvíce dopouštějí. Čtěte také: 6 tipů, jak ušetřit na daních na poslední chvíli

Chyby v přiznání – výpočtové a formální

Nejčastější chyby v daňovém přiznání se dají rozdělit do dvou velkých skupin. První z nich tvoří výpočtové chyby a druhou chyby formálního charakteru.

Výpočtové chyby: V matematice už problém není

V oblasti výpočtových chyb se naštěstí už v současnosti tolik nevyskytují matematické chyby typu 40 % z 50 000 je 10 000. Zásluhu na tom mají především interaktivní formuláře a možnost elektronického podání (aplikace EPO), jelikož počty za vás vykonává předpřipravený systém. Jenže ani ty nejchytřejší formuláře zatím nezvládnou vše udělat za vás. Jaké chyby tedy v oblasti výpočtů lidé nejčastěji dělají?

Slevy a nezdanitelné částky

V oblasti výpočtů se zřejmě nejvíce chybuje při uplatnění odči­tatelných položek snižujících základ daně (podle § 34 zákona o daních z příjmů) a nezdanitelných částek (§ 15 zákona o daních z příjmů a jejich zaměňování se slevami na dani (paragraf 35ba zákona). Zatímco nezdanitelné a odčitatelné položky snižují základ daně, slevy odečítáte až od zjištěné daňové povinnosti. Slevu si mohou uplatnit všichni poplatníci, tj. podnikatelé ve svém daňovém přiznání i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele. Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč
Sleva na dani 2010 2011 2011 (měsíčně)
Poplatník 24840 23640 1970
Manželka/manžel v domácnosti 24840 24840 jen v ročním zúčtování
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student do 26 let věku 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 11604 967
 – maximální daňový bonus 52200 52200 4350
 – minimální daňový bonus 100 100 50

Problémy u nezdanitelných částek se týkají podle odborníků hlavně úroků z úvěrů. Mnoho chyb je zjišťováno při uplatňování úroků z úvěrů, které souvisejí převážně s nedostatečnými znalostmi bytových potřeb, např. nedodržení podmínky vlastnictví, skutečného bydlení nebo nesprávné uplatnění úroků z úvěrů na objekty sloužící k rekreaci či k podnikání, potvrdila serveru Podnikatel.cz Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR. Příslušné doklady nebo potvrzení o uplatňovaných odčitatelných položkách musí být předloženy správci daně a vyplněny jako přílohy na čtvrté straně daňového přiznání, doplnila daňová poradkyně Pavla Blažková působící v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání.

Hodně se chybuje i u penzijního pojištění. OSVČ totiž zapomínají, že maximálně je možné za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč a základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění sníženou o státní příspěvky, tj. o 6000 Kč. Na samostatný článek by vydaly chyby u daňového zvýhodnění na dítě (případně daňového bonusu). Strašně potíží mají s nárokem na daňový bonus na dítě, to se zobrazuje i v dotazech, případ dítěte končícího studium, prázdniny ano či ne, neznalost podmínky minimálního příjmu pro uplatnění bonusu, upřesnil Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Připomeňme tedy, že zvýhodnění lze uplatnit na vyživované dítě ve společné domácnosti. Jde o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Vyživovaným dítětem je podle zákona nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Pokud je vypočtené zvýhodnění vyšší než samotná daňová povinnost, vzniklý rozdíl dělá daňový bonus. Daňový bonus však lze uplatnit jen, pokud jeho výše dosáhne alespoň 100 Kč. Maximálně výše bonusu činí 52 200 Kč ročně. Čtěte více: Jak a kdy uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Poradíme vám

Paušální výdaje

Dost se chybuje také při uplatnění výdajových paušálů, ve kterých hlavně kvůli změnám v posledních letech některé OSVČ doslova plavou. Výši jednotlivých paušálů upravuje v § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jestliže neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené, může využít paušální výdaj ve výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,
  • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných)
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Sluší se též dodat, že paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje poplatníka. Žádné další (třeba odpisy či výdaje spojené s provozem vozidla) nelze uplatnit. Jestliže máte více živností, musíte u všech z nich uplatnit výdaje stejným způsobem. Buď všude uplatníte skutečné výdaje, nebo paušál, jejich kombinaci zákon neumožňuje. Kombinace paušálů a skutečných výdajů u různých příjmů nejde v rámci podnikání podle jednoho paragrafu, ale jde to u různých skupin příjmů, připomněl pro server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Čtěte více: Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Formální chyby: Stále se zapomínáme podepisovat

Skupině chyb formálního charakteru vévodí opomenutí přiložení povinných příloh k daňovému přiznání. Jde například o potvrzení o příjmech a sražených zálohách zaměstnavatelů či potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru. Přešlapů se však lidé často dopouštějí i u jednotlivých příloh daňového přiznání (1 až 3). Ty se k přiznání přikládají pouze v případě, že fyzická osoba měla zdanitelné příjmy, pro které jsou přílohy určeny. Jak připomíná daňová poradkyně Pavla Blažková, Příloha č. 1 je určena pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Příloha č. 2 platí pro příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy (např. příjmy z prodeje cenných papírů, nemovitostí a některých movitých věcí, příjmy z příležitostných činností, různé výhry a ceny ze soutěží atd.). Příloha č. 3 se podává při uplatnění daně zaplacené v zahraničí, o kterou lze snížit českou daňovou povinnost. Čtěte více: Základem daňového přiznání je Příloha č. 1, jak ji vyplnit?

Fyzické osoby, kterým plynou příjmy ze závislé činnosti v zahraničí, pak nezřídka chybně vyplňují řádky 31 až 35 daňového přiznání, zejména údaje o dani zaplacené z těchto příjmů v zahraničí a údaje o povinném pojistném. Příjmy ze zahraničí jsou kapitola sama pro sebe, občas stále narážíme na názor, že zahraniční příjmy, když už tam byly zdaněny, se nepřiznávají. Navíc někdy je to pravda, upozornil Jan Molín. Čtěte více: Co vše musíte přikládat k daňovému přiznání? Vyplněné přílohy i potvrzení

Hodně frekventovanou chybou, kterou se ale daří odstranit ihned při osobním odevzdání, je absence podpisu. OSVČ zapomínají i na to, že podpis musí být na žádosti o vrácení přeplatku, která tvoří součást daňového přiznání a nachází se na čtvrté straně daňového přiznání. Na žádosti často také chybí údaje pro způsob vrácení přeplatku. Řada chyb ve vyplňování příslušného tiskopisu vzniká v důsledku toho, že fyzické osoby nečtou pozorně POKYNY k vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání. Často tedy stačí, aby poplatník POKYNY pečlivě pročetl, uzavřela Pavla Blažková.

Další časté chyby

  • Zmatek v limitech pro nepodání daňového přiznání
  • Neschopnost rozlišit srážku a zálohu (závislá činnost), s tím související omyl, že „dohoda o provedení práce (DPP) je vždycky srážkou“ a tudíž nezahrnování DPP do ročních příjmů
  • Omyl, že po 15. únoru nelze zaměstnavatele požádat o potvrzení o loňských příjmech (lidé si to pletou s ročním zúčtováním)
  • Nezaokrouhlení základu daně před výpočtem daně
  • Nevyplnění doplňujících údajů u poplatníků vedoucích daňovou evidenci
  • Chybná transformace hospodářského výsledku na základ daně

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).