Hlavní navigace

Při platbách do 700 tisíc korun nemusíte kontrolovat účty kvůli ručení za DPH

10. 1. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Od roku 2014 již platí ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet. Přesto se nejedná o takovou ránu, ručení totiž nevzniká při úhradě do 700 tisíc korun.

Ručení za nezaplacenou daň, pokud plnění zaplatíte na jiný účet, než který má poskytovatel zveřejněný v Registru plátců DPH, mělo platit již v loňském roce. Generální finanční ředitelství však tuto povinnost několikrát odložilo a do praxe se tak dostává až od roku 2014. Zatímco nespolehlivých plátců DPH, za které rovněž vzniká ručení, je jen několik desítek, žádný účet nemá zveřejněný takřka každý šestý podnikatel. Na druhou stranu schválil Senát na podzim loňského roku zákonné opatření, které omezuje toto ručení pouze na úplaty překračující dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, aktuálně tedy 700 tisíc korun.

Čtěte také: Kontrolovat čísla účtů kvůli ručení za DPH nemusíte až do konce roku

Do 700 tisíc čísla účtů řešit nemusíte

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Při platbách do 700 tisíc účty kontrolovat nemusíte.

Kdo doufal, že finanční správa ručení při platbě na zveřejněný účet opět odloží, má smůlu. Od 1. ledna 2014 již platí ručení v plném rozsahu. Slovy zákona Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Naštěstí pro podnikatele schválil Senát na konci roku zákonné opatření, které ručení omezilo. Ručení totiž vzniká jen tehdy, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Aktuálně činí tato částka 350 tisíc a její dvojnásobek tedy je 700 tisíc korun. Ručení tedy může vzniknout až při platbě nad 700 tisíc korun. Pozor ale na to, že tento limit se týká jen ručení při platbách na nezveřejněný účet, nikoli dalších druhů ručení (například při obchodování s nespolehlivým plátcem DPH).

Čtěte také: Pokud vám neuznají odpočet DPH v určité výši, stanete se nespolehlivým plátcem

Pokud by nedošlo k tomuto omezení, znamenalo by to pro podnikatele poměrně těžkou ránu. Jak uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství, 14,3 % plátců DPH doposud nezveřejnilo žádný účet. V tomto počtu jsou sice zahrnutí i nově registrovaní plátci DPH, kteří účet uvedli, ale zatím nedošlo k jeho zveřejnění, jedná se však o pouhý zlomek. Nebýt tak limitu, platba takřka každému šestému podnikateli by zakládala ručení za DPH. Navíc by to znamenalo nemalý nápor na Registr plátců DPH, který denně kvůli kontrole nespolehlivých plátců navštěvují statisíce uživatelů, a to je v současnosti pouhých 42 nespolehlivých plátců. Průměrný denní počet přístupů k webové službě je v lednu zatím 220 000, v prosinci byl asi 300 000, upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová s tím, že zvýšený přístup kvůli kontrole účtů zatím nezaznamenali.

Kdo bude kontrolovat účty svých obchodních partnerů, může podobně jako u nespolehlivých plátců využít webovou službu, která umožní hromadnou kontrolu. Technické informace týkající se služby najdou uživatelé na Daňovém portálu v sekci Dokumentace.

Jak budou úřady postupovat u vybraných finančních transakcí

V souvislosti s ručením při platbě na nezveřejněný účet vydala finanční správa informace, jak bude postupovat u vybraných případů platebních transakcí.

Oblast faktoringových transakcí, postupování pohledávek a jejich správa třetím subjektem

Jako věrohodné berou finanční úřady ty případy bezhotovostních úhrad, kde bude průkazně doložena celá transakční stopa platby za dotčené zdanitelné plnění, tj. od příjemce zdanitelného plnění přes třetí subjekt až ke zveřejněnému účtu poskytovatele zdanitelného plnění. V takovém případě ručení nevznikne.

Placení nepřímo – notářská, advokátní úschova, vázaný účet

Jak uvedla finanční správa, jestliže účet poskytovatele zdanitelného plnění, určený pro přijetí finančních prostředků z následného převodu z úschovy, splňuje podmínku zveřejnění v Registru plátců DPH ke dni zadání bezhotovostní úhrady a následná úhrada je skutečně na takový účet poukázána, nebude se ručení zakládat. Podmínku ohledně termínu lze ošetřit při sjednávání smlouvy o úschově za účasti všech stran obchodně právního vztahu. Opět se předpokládá doložení celé transakční stopy dotčené platby, doplnil Otakar Sladkovský, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Platby platební kartou nebo přes internet

Při platbách kartou se zpravidla nedosahuje takových částek, které ručení zakládají. Otakar Sladkovský však upozorňuje, že pokud by byl limit překonán, při platbě kartou (nebo formou internetových plateb jako třeba PayPal, PaySec nebo PayU) nebývá často jasné, na jaký účet poskytovatele zdanitelného plnění budou tyto připsány. Pokud k takové platbě příjemce plnění přesto přistoupí, nese rizika s tím spojená, varoval Sladkovský.

Platby v exekučním nebo insolvenčním řízení

Co se týče exekucí a insolvencí, zákon přesně stanovuje jednotlivé kroky i u nakládání s majetkem dlužníka. Pokud by se poskytoval plnění stal dlužníkem, nemůže se příjemce, který v souladu se zákonem plnění poukáže na platbu za zdanitelné plnění na účet exekutora či insolvenčního správce příp. do jejich úschovy, dostat do pozice ručitele.

Čtěte také: Jak na daňový bonus v exekučních a insolvenčních srážkách ze mzdy

Osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení, skupinová registrace

Pokud podnikatelé fungují v rámci smlouvy o sdružení nebo na základě jiné podobné smlouvy a chtějí se vyhnout ručení, musí pro bezhotovostní úhradu za plnění použít účet poskytovatele platebních služeb zveřejněný v Registru plátců DPH u konkrétního plátce, který zdanitelné plnění fakturuje.

Podobná situace je i u skupin, které se sice považují za samostatnou osobu povinnou k dani, zároveň ale stejně nedisponují obecnou právní subjektivitou a nemohou mít tudíž vlastní účet u poskytovatele platebních služeb. Daňový doklad (fakturu) za zdanitelná plnění uskutečněná skupinou vystavuje každý člen skupiny jednotlivě tak, jak plnění fakticky poskytl s uvedením svého jména/názvu, ovšem vždy s tím, že se na dokladu uvádí DIČ skupiny. V případě, že příjemce zdanitelného plnění, v jehož prospěch uskutečnila zdanitelné plnění skupina, tj. plnění je poskytnuto pod DIČ skupiny, poskytne úhradu za toto plnění na kterýkoli z účtů zveřejněných správcem daně u skupiny, ručení nevzniká, vysvětlil Sladkovský.

Ručení se lze vyhnout

Jak na závěr radí Otakar Sladkovský, příjemce zdanitelného plnění může vždy, kdy uzná za vhodné, využít institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a uhradit daň za poskytovatele dotčeného zdanitelného plnění přímo správci daně (tj. Finančnímu úřadu poskytovatele plnění).

Čtěte více: Ručení za DPH se lze vyhnout, stačí vzájemná dohoda

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).