Hlavní navigace

Reprezentativní oblečení daňový náklad nebo příjem zaměstnance?

15. 7. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé často hledají cestu k daňové uznatelnosti pracovního oblečení pro zaměstnance a majitele společnosti, jelikož i reprezentativní, čisté a elegantní oblečení pracovníků může přispět k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

K image moderní společnosti patří bezesporu i pracovní oblečení zaměstnanců. Image firmy je komunikačním nástrojem, který říká klientům, kdo společnost je nebo kým chce být. Firemní oblečení zaměstnanců by mělo působit jako jeden celek, nezaměnitelný a snadno zapamatovatelný.

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat jednotné pracovní oblečení, jako jsou běžně používané firemní stejnokroje nebo oblečení sloužící jen při prodejních a reprezentativních akcích, které je za splnění určitých podmínek také daňovým výdajem. Další možností, ovšem bez daňové uznatelnosti nákladů, je poskytnutí reprezentativního oblečení zaměstnancům jako součást zaměstnaneckých výhod.

Oblečení jako součást odměňování

Zaměstnanecké výhody jsou považovány jako součást odměňování pracovníků, bez přímé vazby na odpracovanou dobu a výkon pracovníka.

Mezi běžné zaměstnanecké výhody patří:

 • výhody sociální povahy – příspěvek na důchodové a životní pojištění, poskytnutí podnikové půjčky, příspěvky na dětské tábory atd.
 • výhody vztahující se k využívání volného času – využívání podnikových rekreačních zařízení, kulturní a sportovní aktivity atd.
 • výhody mající vztah k práci – příspěvek na stravování, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání zaměstnanců, používání firemního parkoviště atd.
 • výhody spojené s pracovním postavením – používání služebních automobilů pro soukromé účely, mobilní telefony, úhrada provozu telefonu a internetu v bytě, reprezentativní společenský oděv zaměstnance.

Tyto nepeněžní výhody zaměstnanců jsou hrazeny ze sociálního fondu, ze zisku (z příjmů po zdanění) nebo jsou zúčtovány jako nedaňový náklad zaměstnavatele.

Oblečení jako daňový náklad společnosti

Za pracovní oblečení může být považováno jednotné pracovní oblečení, tzv. stejnokroje, poskytované zaměstnancům, pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely. Čtěte více: Zaměstnanecké benefity zvyšují vyměřovací základ

Daňovým výdajem zaměstnavatele může být oblečení, které splňuje následující náležitosti:

 • nesmí být zaměnitelné s běžným občanským nebo společenským oděvem,
 • ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě zaměstnavatele je stanovena povinnost zaměstnanců používat pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání,
 • ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě je vymezen charakter a podoba jednotného pracovního oblečení a všech jeho součástí,
 • zaměstnavatel doloží nákup tohoto oblečení a případné náklady související s pořízením nebo zhotovením firemních nápisů, loga apod.,
 • doklady jsou zúčtovány do správného účetního období,
 • existuje zápis o předání pracovního oblečení jednotlivým zaměstnancům.

Nezaměnitelnost s běžným nebo společenským oděvem lze zajistit opatřením loga firmy, provedením oděvu ve firemních barvách apod. Může se jednat například o obleky a kostýmky s vyšitým neodstranitelným logem. Zákonem není stanoveno, kde nebo na kterou část oděvu je vhodné toto logo umístit. U kompletů zřejmě postačí umístění loga na saka, košile apod. Oblečení také může být vzájemně kombinovatelné. Čtěte více: Zdaňujete svým zaměstnancům nepeněžní příjmy?

Údržba pracovního oblečení

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům pracovní oblečení, je jeho povinností udržovat tyto pracovní prostředky v použivatelném stavu.

Existují tři možnosti:

školení říjen - GDPR

 1. zajistí údržbu pracovních oděvů zcela ve své režii – pověří údržbou oděvů svého pracovníka nebo využívá dodavatelských služeb prádelen,
 2. poskytuje zaměstnanci naturální náhradu za údržbu pracovního oděvu – prací prášek, prací gel atd.,
 3. poskytuje zaměstnanci paušální náhradu v penězích – v souladu s kalkulací skutečných výdajů za spotřebovaný prášek, vodu, energii a vynaloženou práci stanovenou ve vnitřním předpise nebo v kolektivní smlouvě.

V pokynu ministerstva financí D-300 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení zákona o daních z příjmů je uvedeno, že za zdanitelný příjem zaměstnanců se nepovažuje hodnota pracovního oblečení a pracovní obuvi, určených zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání. Ve smyslu tohoto ustanovení je za pracovní oblečení považováno jednotné pracovní oblečení, tzv. stejnokroje poskytované např. zaměstnancům při prodejních akcích, zaměstnancům poskytovatelů pohostinských služeb a ubytovacích zařízení apod. Čtěte více: Nápoje do nákladů? Ano, ale jejich počet je nově omezen

Příjmem zaměstnanců nejsou ani výdaje za údržbu pracovního oblečení poskytnuté paušální částkou zaměstnavatelem.

Jakou módu a kde nejčastěji nakupujete?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).