Hlavní navigace

Slevy na silniční dani poprvé v přiznání za rok 2008

22. 1. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Blíží se datum podání daňového přiznání k silniční dani. Připomeňme si novelu zákona a s ní mimo jiné i možnost snížení daně ve vazbě na stáří vozidel. Od roku 2009 se naopak daň u tzv. starých vozidel zvyšuje.

V poslední době se v diskuzi na serveru Podnikatel.cz objevilo několik dotazů týkajících se silniční daně. Článek proto shrnuje problematiku silniční daně a odpovídá na dotazy čtenářů.

Předmětem daně jsou podle Zákona č. 270/2007 Sb., o dani silniční, vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, pokud jsou vozidla používána:

  • k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti,
  • v souvislosti s podnikáním nebo k činnostem z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů u neziskových organizací.

Čtěte více: Zvýšený odpis u osobních automobilů uplatnit nelze 

Výjimku tvoří vozidla registrovaná v ČR s největší povolenou hmotností alespoň 3,5 tuny (podle právní úpravy platné v roce 2008 alespoň 12 tun) určená výlučně pro přepravu nákladů, která jsou předmětem daně vždy. U těchto vozidel lze uplatnit snížení sazby daně pro nákladní vozidla od 3,5 tuny do 12 tun, jestliže nejsou používána k podnikání, bez ohledu na datum registrace, o 100 %. Čtěte více: Služební auto pro osobní potřebu zaměstnance? Jak na to?

Kdy platit silniční daň?

Podnikatel je povinen platit silniční daň, jestliže je automobil využíván k podnikání či jiné výdělečné činnosti, bez ohledu na jeho zařazení či nezařazení v obchodním majetku. Silniční daň se platí za měsíce, ve kterých je automobil využíván k podnikání, a to alespoň jeden den. Čtěte více: Kniha jízd přispívá k větší průkaznosti výdajů

Příklad:

Podnikatel zakoupil v srpnu 2009 osobní automobil. V měsíci září tento automobil zaregistroval a začal využívat k podnikání. V říjnu vozidlo k podnikání nepoužíval, neuplatňoval tedy ani výdaje za spotřebované pohonné hmoty.

Silniční daň bude v roce 2009 zaplacena za měsíce září, listopad a prosinec.

Poplatníkem daně je:

Sazby silniční daně

Roční sazby daně stanovil zákon o dani silniční zvlášť pro osobní a nákladní vozidla.

Jestliže zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady, platí silniční daň ve výši 1/12 za každý měsíc používání nebo 25 Kč za každý den použití vozidla. Zaměstnavatel zvolí způsob, který pro něho bude z hlediska nákladů výhodnější. Čtěte více: Cestovní náhrady v roce 2009

Daňové přiznání a zálohy na daň

Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník do 31.1. následujícího roku.

Daň se platí zálohově čtyřikrát v průběhu roku:

  • do 15. dubna (záloha za leden až březen)
  • do 15. července (záloha za duben až červen)
  • do 15. října (záloha za červenec až září)
  • do 15. prosince (záloha za říjen až listopad)

Zbylá část za prosinec a případné doúčtování se doplatí s daňovým přiznáním do 31. ledna.

Dotaz z diskuze:

Na začátku roku jsem přihlásil k silniční dani vlastní soukromé vozidlo s plánem, že jej budu využívat pro cestovní náhrady i v roce 2008 (stejně jako v roce předchozím), ale cestovní náhrady jsem neuplatňoval. Existuje nějaká možnost auto odhlásit a požadovat zpět zaplacenou daň na tento rok či nikoliv?

Pokud podnikatel v roce 2008 zaplatil zálohy na silniční daň, může podat nulové daňové přiznání a požádat o vrácení přeplatku nebo zálohy ponechat k zúčtování do dalších období.

Vozidlo zapůjčené k podnikání

Dotaz z diskuze:

Dočetl jsem se, že daň platí osoba, která je vlastníkem vozidla (uvedena v technickém průkazu (TP)). Je možné, abych používal k podnikání automobil patřící např. mému otci a přitom otec neměl s mojí podnikatelskou činností nic společného (eventuelně kromě toho, že bych „jeho jménem“ silniční daň platil)?

Jestliže své auto zapůjčíte k podnikání jiné osobě (za úplatu nebo i bezplatně) a tato osoba uplatňuje výdaje spojené s provozem tohoto automobilu, jste povinni podat daňové přiznání a zaplatit silniční daň. V tomto případě je tedy povinen podat daňové přiznání a zaplatit silniční daň otec podnikatele jako vlastník vozidla uvedený v TP, eventuelně „jeho jménem“ podnikající syn. Čtěte více: Zimní pneumatiky jsou letos částečně povinné

Anketa

Poskytujete zaměstnancům služební automobil?

Snížení sazby daně od roku 2008

Od roku 2008 lze uplatnit snížení sazby daně ve vazbě na stáří aut. U vozidel registrovaných později než před devíti lety se dle § 6 odst. 6 od data jejich první registrace daň snižuje o:

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních mě­síců
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po 108 kalendářních měsících. Jestliže se změní provozovatel vozidla s nárokem na snížení sazby daně, uplatňuje se snížení u nového provozovatele, a to nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Čtěte více: Od ledna hrozí sankce každému devátému vozidlu v Česku

U vozidel dovezených ze zahraničí se snížení daně prokazuje potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí. Popřípadě registračním orgánem na území ČR, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána. Čtěte více: O bodech snad bude řidiče informovat CzechPoint 

Od roku 2009 se sazba daně u starých vozidel zvyšuje z původních 15 % na 25 %, jestliže bylo vozidlo registrováno poprvé v ČR nebo v zahraničí do 31. prosince 1989.

Dotaz z diskuze:

Při snižování daně se postupuje podle prvního registru. Dále se dělí podle měsíců a od toho se určují procenta. K jakému datu se ale určuje stáří vozidla? Mám tahač, který má první registraci k 6.12.1999, tzn., že už mu je devět let a kousek? Mám nárok ještě na poslední slevu v podobě 25 %?

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

Odpověděl/a: Pavel Říha

Poslední slevu máte za měsíc listopad 2008. (Sleva 48 % - prosinec 1999 až listopad 2002, sleva 40 % - prosinec 2002 až listopad 2005, sleva 25 % - prosinec 2005 až listopad 2008. Od prosince 1999 do listopadu 2008 to je 108 měsíců).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).