Hlavní navigace

Připravili jsme last – minute rozcestník, jak na daňové přiznání za rok 2015

31. 3. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přečtěte si, kdo všechno musí přiznání podat a jakým způsobem, přehled slev, nezdanitelných částek a výdajových paušálů a také to, dokdy a jak daň zaplatit.

Na podání daňového přiznání za rok 2015 a případné doplacení daní máte poslední dva dny. Kdo své daňové povinnosti ještě nevyřídil, může mu pomoci náš velký souhrn, který jsme připravili. Podnikatelé se v něm dozví vše důležité, co se s daňovým přiznáním pojí.

Kdo musí/nemusí přiznání podat

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Last-minute přehled k daňovému přiznání za rok 2015.

Předně zjistěte, zda vůbec musíte daňové přiznání podat. Přiznání se týká všech podnikatelů, jejichž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání musí podat i poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů.

Daňové přiznání se rovněž týká daňových nerezidentů, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání musí podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí.

Čtěte také: 10 hlavních novinek spojených s daňovým přiznáním za rok 2015

Už třetím rokem museli lidé s vysokými příjmy odvádět solidární daň. Ještě v roce 2013 platilo, že poplatníci, u nichž se zvýšila o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, museli podat přiznání. Od roku 2014 však mají tuto povinnost pouze ti, jejichž příjmy za celý rok překročily limit 1 277 328 Kč (platí pro rok 2015). Komu se zvýšily jen zálohy na daň, ale ne daň, ten přiznání podávat nemusí a mohlo mu být provedeno roční zúčtování záloh.

Čtěte více: Kdo musí za rok 2015 podat daňové přiznání a koho se tato povinnost netýká?

Naopak přiznání nemají za povinnost podat zaměstnanci, kteří vloni měli příjem pouze z jednoho zaměstnání. Přiznání nepodávají ani ti, kteří měli plat z více postupných zaměstnání, která se časově nepřekrývala. Přiznání nemají za povinnost podávat zaměstnanci, kteří měli během roku příjmy z podnikání, pronájmu či jiné výdělečné činnosti, jejichž výše nepřekročila 6000 Kč za rok. Daňové přiznání nemusí podat poplatníci, kteří měli příjmy zdaněné srážkovou daní. Za rok 2014 se daly příjmy zdaněné srážkovou daní v přiznání uplatnit. To již pro 2015 neplatí. Pro zdaňovací období 2015 existuje už jen možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní z dohod o provedení práce.

Čtěte více: Srážkovou daň můžete opět uplatnit v přiznání. Netýká se to už ale autorů

Přestože ale nemusíte ze zákona přiznání podávat, může se vám to v některých případech vyplatit. Díky slevám na dani totiž můžete od státu dostat daně nazpět. Obecně se dá říci, že daňové přiznání se vyplatí podat všem, kteří v roce 2015 z nějakých důvodů nevydělávali všech 12 měsíců, měli přitom zdaněné příjmy a nepožádali o roční zúčtování.

Čtěte více: 5 skupin poplatníků, kterým se vyplatí podat daňové přiznání, i když nemusí

Dokdy přiznání podat

Jestliže nevyužíváte služeb daňového poradce, musíte přiznání podat nejpozději do pátku 1. dubna. Daňový řád navíc umožňuje se o několik dní beztrestně opozdit. Penále se totiž začíná počítat až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). Kdo má daňového poradce, má na podání přiznání navíc další tři měsíce. Do zítra však musíte tuto skutečnost oznámit a doložit svému příslušnému finančnímu úřadu.

Co přiložit k daňovému přiznání

Kromě základního formuláře daňového přiznání se přikládají přílohy podle druhu dosažených příjmů:

 • Příloha č. 1 pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7)
 • Příloha č. 2 pro příjmy z pronájmu a ostatní příjmy (podle § 9 a 10)
 • Příloha č. 3 pro příjmy ze zdrojů v zahraničí (podle § 38f)
 • Příloha č. 3 (samostatný list) pro příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Zpravidla se však s přiznáním podávají i další přílohy. Jde o potvrzení dokazující příjmy, nárok na osvobození od daně či nárok na slevy na dani, tedy například o doklad o poskytnutém daru, potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru, potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění či životní pojištění či o potvrzení o studiu. Jestliže poplatník vede účetnictví, musí dodat účetní závěrku. K přiznání se naopak nepřikládá daňová evidence.

Čtěte více: Na co podnikatelé často zapomínají? K přiznání dodat všechny přílohy a potvrzení

Kdo podává daňové přiznání elektronicky skrze Daňový portál a aplikaci EPO, ať už povinně či dobrovolně, musí dodržet předepsaný formát přiznání. Kromě samotného přiznání ale musí splňovat některé náležitosti i přílohy přiznání. Záleží ovšem na tom, o jaké přílohy se jedná. U některých příloh k daním z příjmů je na EPO zveřejněna struktura a nelze je tak zaslat v jiném formátu, než-li XML.

Čtěte více: Podáváte daňové přiznání elektronicky? Některé přílohy lze podat jen v XML

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání je možné podat několika způsoby:

 • formulář vytisknout, vyplnit ručně a zanést (odeslat poštou) na finanční úřad
 • vyplnit formulář v počítači, vytisknout a dodat správci daně
 • vyplnit pomocí speciálního softwaru, který umožní tisk nebo odeslání elektronicky
 • vyplnit prostřednictvím elektronických formulářů EPO, které jsou k dispozici na Daňovém portálu.

Jestliže vyplníte přiznání skrze Daňový portál, máte několik možností, jak ho přesně podat. Můžete ho buď odevzdat přes datovou schránku, nebo podání opatřit elektronickým podpisem, a poté poslat. EPO lze využít, i pokud nemáte datovou schránku nebo elektronický podpis. Po odeslání si vytisknete e-tiskopis, který musíte podepsat a do pěti dnů doručit na finanční úřad.

Výše zmíněný výběr způsobů podání však neplatí pro ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tito podnikatelé totiž musí podat přiznání elektronicky, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Loni platila výjimka a za přiznání šlo podat přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Museli jste však vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad.

Čtěte více: Máte datovou schránku? Na e-tiskopis u přiznání za rok 2015 zapomeňte

Letos však tato výjimka skončila a podání přiznání k dani z příjmů již majitelé zpřístupněných datových schránek nevyužijí. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Kdo podá přiznání jiným způsobem, ačkoli měl za povinnost jej podat elektronicky, musí si rovnou připravit 2000 Kč jako pokutu.

Jaké platí výdajové paušály

Od roku 2015 se též zastropily zbylé výdajové paušály. Maximální výše odpočtu prostřednictvím 80% paušálu je 1,6 milionu korun a skrze 60% paušál 1,2 milionu korun. Už dříve platilo zastropení pro 30% a 40% paušál. Hranice pro všechny paušály se odvíjí od mezní hranice příjmů, která činí 2 miliony korun. I OSVČ s vyššími příjmy mohou paušály využívat, maximálně si však odečtou částku napsanou v zákoně.

Příjmy Rok 2015 Omezení pro 2015
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  80 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 1,6 milionu korun
Příjmy z řemeslných činností 80 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 1,6 milionu korun
Příjmy z neřemeslných činností 60 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 1,2 milionu korun
Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňoví poradci atd..)  40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun 
Ostatní příjmy (autoři, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci atd.)  40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun
Příjmy z pronájmu majetku (jedná se o majetek zařazený v obchodním majetku osob, které vedou účetnictví) 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun
Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun

Pro všechny paušály navíc platí, že poplatník, který uplatní paušální výdaje a součet jeho dílčích základů (kde se tyto výdaje uplatnily) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže:

5 nejčastějších chyb v souvislosti s daňovým přiznáním

 1. Nepodání přiznání
 2. Nepodání přiznání elektronicky
 3. Chybné uplatnění slev a nezdanitelných částek
 4. Nepřiložení příloh
 5. Chybné účtování výdajů

Čtěte více: 5 chyb, kterých se vyvarujte v souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2015

Jaké jsou nezdanitelné částky a slevy na dani

V přiznání rovněž nezapomeňte uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani.

Nezdanitelné částky řeší § 15 zákona o daních z příjmů:

 • dary (bezúplatná plnění),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Ať už uplatníte jakoukoli nezdanitelnou položku, musíte vždy svůj nárok doložit. Konkrétní podmínky stanovuje § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.

Podle zákona o daních z příjmů lze uplatnit tyto slevy a zvýhodnění 

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • Školkovné

Jak již však bylo řečeno výše, slevu na manželku a zvýhodnění na dítě nemohou využít OSVČ, které uplatňují výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Stejně jako v případě nezdanitelných částek musíte i nároky na některé slevy doložit.

Čtěte více: Připomeňte si, jaké slevy a daňová zvýhodnění můžete uplatnit v daňovém přiznání

Jak daň zaplatit

Kdo musí na daních něco doplatit, musí tak učinit do zítra, a to jedním z těchto způsobů

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

 • daňovou složenkou
 • na pokladně finančního úřadu
 • příkazem k úhradě

Také v případě doplatků se můžete o několik dní opozdit a neriskujete tím sankce. Úroky totiž začínají nabíhat od pátého pracovního dne. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Aktuálně tedy činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Čtěte více: Doplácíte na daních? Dejte pozor hlavně na čísla účtů a variabilní symbol

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).